Angela Merkel za otwarciem "nowego rozdziału" w rozmowach z Turcją Print
Europa
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Starania Turcji o przystąpienie do bloku 27 państw utknęły w martwym punkcie, głównie ze względu na długotrwały spór z Cyprem oraz silny sprzeciw niektórych członków UE, w tym Francji.

Wśród przeszkód stojących na drodze Turcji do przystąpienia do Unii Europejskiej znajdują się też problemy z przestrzeganiem praw człowieka, duży odsetek muzułmanów w społeczeństwie oraz kryzys w strefie euro.

Spośród 35 tak zwanych rozdziałów politycznych, które kandydaci muszą negocjować, Turcja ma otwartych dopiero 13. Jako członek stowarzyszony Wspólnoty Europejskiej od 1963 roku, Turcja chciała przystąpić do niej w 1987 roku, jednak formalne negocjacje akcesyjne nie zostały rozpoczęte do 2005 roku.

Na podstawie: hurriyetdailynews.com, abhaber.com