Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Rzeczownik PDF Print Email
Język niemiecki

Rzeczownik jest częścią mowy, która oznacza osobę, przedmiot lub pojęcie. Odmienia się przez rodzaje, liczby i przypadki. Wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim pisane są wielką literą.

W języku niemieckim, podobnie jak w polskim, występują trzy rodzaje rzeczowników. Nie zawsze pokrywają się z rodzajami w języku polskim, dlatego należy uczyć się rzeczowników wraz z rodzajnikiem określonym oraz liczbą mnogą:

  • rodzaj męski - Maskulinum (m) - das männliche Geschlecht
  • rodzaj żeński - Femininum (f) - das weibliche Geschlecht
  • rodzaj nijaki - Neutrum (n) - das sächliche Geschlecht

Oprócz rzeczowników dzielących się na poszczególne rodzaje istnieje jeszcze stosunkowo niewielka grupa rzeczowników, które występują tylko w liczbie mnogiej. Są to tzw. Pluraliatantum, np.: die Eltern, die Ferien, die Kosten, die Leute, die Geschwister (rodzeństwo), die Gebrüder (bracia), die Einkünfte (dochody), die Trümmer (gruzy). Niektóre rzeczowniki z kolei występują tylko w liczbie pojedynczej.