Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Rodzajnik zerowy (opuszczanie rodzajnika) PDF Print Email
Język niemiecki

Rodzajnika nie używa się w następujących przypadkach:

1. Przed imionami i nazwiskami osób oraz przed nazwami części świata, krajów i miast (poza wyjątkami, które znajdziesz w rodzajniku określonym):

 • Robert und Kurt gehen ins Konzert. - Robert i Kurt idą na konzert.
 • Mickiewicz i Słowacki sind die grössten polnischen Dichter. - Mickiewicz i Słowacki są wielkimi polskimi pisarzami.
 • Italien liegt in Südeuropa. - Włochy leżą w południowej Europie.
 • Lissabon ist die Hauptstadt Portugais. - Lizbona jest stolicą Portugalii.

2. Przy rzeczownikach materiałowych bliżej nieokreślonych:

 • Ich esse Brot und trinke Bier. - Jem chleb i piję piwo.
 • Wein ist ein Getränk. - Wino jest napojem.
 • Dieser Ring ist aus Gold. - Ten pierścień jest ze złota.
 • Die Kette ist aus Eisen. - Ten łańcuszek jest z żelaza.
 • Er kauft Fleisch. - On kupuje mięso.

Lecz np.:

 • Das Brot ist heute nicht frisch. - Chleb nie jest dziś świeży.
 • Der Wein, den ich jetzt trinke, ist teuer. - Wino, które teraz pije, jest drogie.

3. Po wyrazach określających ilość, miarę i ciężar:

 • Ich möchte 3 Liter Milch kaufen. - chciałbym kupić 3 litry mleka.
 • Er bestellt 2 Glas Bier. - On zamawia 2 szklanki piwa.
 • eine Gruppe Soziologen - grupa socjologów.
 • eine Menge Menschen - mnóstwo ludzi.
 • 2 Paar Schuhe - 2 pary butów.

4. Przy rzeczownikach z zaimkami:

 • meine Mutter, unser Vater, an diesem Tag, bei solchem Wetter, in welchen Häusern.

5. Przed rzeczownikami poprzedzonymi przysłówkiem viel, wenig:

 • Ich habe wenig Geld, aber viel Zeit. - Mam mało pieniędzy, ale dużo czasu .
 • Man soll viel Obst essen. - Powinno się jeść dużo owoców.

6. przed rzeczownikami poprzedzonymi liczebnikiem głównym:

 • Wir haben 2 Hasen im Wald gesehen - Widzieliśmy w lesie dwa zające.
 • Er hat 3 Übungen geschrieben. - On rozwiązał 3 ćwiczenia.

7. Przed rzeczownikami oznaczającymi zawód, funkcję lub narodowość, jeżeli nie są bliżej określane:

 • Er ist Arzt. - On jest lekarzem.
 • Ich möchte Ingenieur werden. - Chciałbym zostać inżynierem.
 • Mein Nachbar arbeitet als Buchhändler. - Mój sąsiad pracuje jako księgarz.
 • Sie ist Polin. Er ist Deutscher. - Ona jest Polską. On jest Niemcem.

8. W wielu przysłowiach i zwrotach:

 • Ende gut, alles gut. - wszystko dobre, co się dobrze kończy.
 • Kommt Zeit, kommt Rat. - poczekamy, zobaczymy.
 • Tag und Nacht arbeiten. - pracować dzień i noc.
 • in Frage kommen - wchodzić w rachubę.
 • auf Schritt und Tritt - na każdym kroku, ciągle; wiele innych zwrotów.

9. Przed rzeczownikami poprzedzonymi przydawką dopełniaczową:

 • Evas Schwester, Goethes Werke - siostra Ewy, dzieła Goethe'go.

10. Czasami w przyimkach:

 • ohne Arbeit, zu Weihnachten, nach Feierabend, vor Beginn.

11. Po zaimkach wessen, dessen, deren:

 • Wessen Mantel hängt dort an der Wand? - Czyj płaszcz wisi tam przy ścianie?
 • Dort ist der Mann, dessen Frau bei Siemens arbeitet. - Tam jest ten mężczyzna, którego żona pracuje w Siemensie.
 • Die Stadt, deren Geschichte mich sehr interessiert, ist alt - Miasto, którego historia mnie interesuje, jest stare.