Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Rodzajnik określony (der bestimmte Artikel) PDF Print Email
Język niemiecki
Odmiana rodzajnika określonego
SingularPlural
Maskulinum (rodz. męski)Femininum (rodz. żeński)Neutrum (rodz. nijaki)
Nominativ der die das die
Genitiv des der des der
Dativ dem der dem den
Akkusativ den die das die

Rodzajnika określonego używa się w następujących przypadkach:

1. Przed rzeczownikami oznaczającymi rzecz lub osobę nam znaną, bliżej określoną, o której była już mowa w poprzednim zdaniu:

 • Dort liegt ein Buch. Das Buch ist sehr interessant. - Tam leży książka. Ta książka jest ciekawa.
 • Das ist eine Lehrerin. Die Lehrerin ist sehr sympatisch. - To jest nauczycielka. Ta nauczycielka jest sympatyczna.
 • Du liest einen Krimi. Ist Der Krimi interessant? - Ty czytasz jakąś powieść kryminalną. Czy jest ona interesująca?
 • Das ist die Handtasche meiner Freundin. - To jest torebka mojej przyjaciółki.

2. Przed rzeczownikami poprzedzonymi liczebnikiem porządkowym lub przymiotnikiem w stopniu najwyższym:

 • Das ist das dritte Kapitel des Buches. - To jest trzeci rozdział książki.
 • Die Wolga ist der längste Fluss Europas. - Wołga jest najdłuższą rzeką Europy

3. Przed nazwami krajów i krain geograficznych w rodzaju męskim i żeńskim lub występujących w liczbie mnogiej:

 • Die Schweiz, die Ukraine, die Bundesrepublik Deutschland (die BRD), die Slowakei, die Mongolei, der Krim, der Libanon, der Sudan, die Niederlande, die Vereinigten Staaten (die USA)

4. Przed nazwiskami, imionami1, przed nazwami miast, państw oraz części świata, lecz tylko wówczas, gdy występują z przydawką:

 • Der brave Manfred blieb ganz allein zu Hause. - Odważny Manfred został sam w domu.
 • Das sonnige Griechenland wird von vielen Touristen besucht. - Słoneczna Grecja jest odwiedzana przez wielu turystów.
 • Das alte Afrika ist ein interessanter Kontinent. - Stara Afryka jest interesującym kontynentem
 • Das Berlin der 20er Jahre war eines der kulturellen Zentren Europas. - Berlin lat dwudziestych był jednym z kulturalnych centrów Europy.
 • Der grosse Goethe schrieb viele Werke. - Wielki Goethe pisał wiele dzieł.
 • Salzburg ist das Mekka der Mozartfreunde. - Salzburg jest Mekką osób lubiących Mozarta.

5. Przed nazwami gór, rzek i mórz:

 • Der Grossglockner ist der höchste Berg in Österreich. - Grossglockner jest najwyższym szczytem w Austrii.
 • Die Zugspitze liegt in Alpen. - Zugspitze (najwyższy szczyt górski w Niemczech) leży w Alpach.
 • Die Elbe und der Rhein münden in die Nordsee. - Łaba i Ren wpływają do Morza Północnego.
 • Die Weichsel und die Oder sind die längsten Flüsse Polens. - Wisła i Odra są najdłuższymi rzekami w Polsce.

6. Przed rzeczownikami uważanymi za jedyne w świecie:

 • Die Sonne, die Welt, die Luft, der Mond.

1W języku potocznym używane są czasami imiona i nazwiska z rodzajnikiem określonym bez przydawki, np: Der Heinz ist schon wieder krank (Hans jest znowu chory). Die Klaudia ist wirklich hübsch (Klaudia jest naprawdę piękna).