Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Rodzajnik nieokreślony (der unbestimmte Artikel) PDF Print Email
Język niemiecki
Odmiana rodzajnika nieokreślonego
SingularPlural
Maskulinum (rodz. męski)Femininum (rodz. żeński)Neutrum (rodz. nijaki)
Nominativ ein eine ein ----
Genitiv eines einer eines
Dativ einem einer einem
Akkusativ einen eine ein

Rodzajnik nieokreślony poprzedza rzeczownik określający osobę lub rzecz bliżej nam nieznaną, nieokreśloną, lub też jedną z większej liczby podanych osób bądź rzeczy, np. ein Mensch liegt - jakiś człowiek leży - bliżej nic nic nie wiemy o tej osobie.

Kiedy stosujemy rodzajnik nieokreślony?

Rodzajnik nieokreślony stosujemy w następujących przypadkach: 1. Przed rzeczownikami będącymi w zdaniu orzecznkami, np.:

 • Der Löwe ist ein Tier. - lew jest zwierzęciem.
 • Der Apfelbaum ist eine Pflanze. - jabłoń jest rośliną.

2. Przed rzeczownikami, o których bliżej nic nie wiemy lub o których mówi się pierwszy raz w danej chwili, w zdaniu:

 • Hier ist ein Schreibtisch. Der Schreibtisch ist wenig. - Tu jest biurko. To biurko jest jest małe.
 • Hier sind Schreibtische. Die Schreibtische sind wenig. - Tu są biurka. Te biurka są duże.
 • Ich kaufe mir ein Handy. Das Handy ist billig. - Ja kupuję telefon komórkowy. Ten telefon jest tani.
 • Wir kaufen Handys. Die Handys sind billig. - My kupujemy telefony komórkowe. Te telefony są tanie.
 • Dort sitzt eine Frau und liest einen Brief. - Tam siedzi kobieta i czyta list.
 • Dort sitzen Frauen und lesen Briefe. - Tam siedzą kobiety i czytają listy.

3. Przed rzeczownikami występującymi po wyrażeniu es gibt1 (jest, istnieje, znajduje się, są, istnieją, znajdują się):

 • In dieser Stadt gibt es ein Kino. - W tym mieście jest kino.
 • Es gibt hier ein Regal und viele Bücher. - Tutaj znajduje się regał i dużo książek.
 • Gibt es dort in der Nähe einen Wald? - Czy jest tam w pobliżu jakiś las?

4. Często w porównaniach:

 • Mein Vater spricht wie ein Redner. - Mój tata przemawia jak mówca.
 • Seine Freundin schreibt wie ein Dichter. - Jego przyjaciółka pisze jak poeta.


1Przy wyrażeniu es gibt rzeczownik występuje w bierniku (Akkusativ).