Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Rzeczownik - rodzaj nijaki PDF Print Email
Język niemiecki

Rodzaju nijakiego są:

 1. rzeczowniki oznaczające osobę i zwierzęta młode:
  das Kind, das Kalb (cielę), das Lamm (jagnię), das Fohlen (źrebię) itp.
 2. nazwy oznaczające gatunek:
  das Pferd, das Schwein, das Kamel (wielbłąd), das Huhn (kura), das Schaf (owca) itp.
 3. nazwy części świata, krajów, miast (używane jednak w zasadzie bez rodzajnika określonego, z wyjątkiem sytuacji, w których nazwy te występują w połączeniu z przydawką):
  das heiße Afrika, das schöne Italien, das alte Athen
  Wyjątki:
  der Irak, der Iran, der Sudan, der Libanon, die Ukraine, die Bundesrepublik, die Schweiz, die Türkei, die Slowakei, die Niederlande, die USA
 4. rzeczowniki utworzone z niektórych innych części mowy:
  das Kommen, das Treffen, das Gute, das Englische, das Ich, das Aber
 5. nazwy metali:
  das Gold, das Eisen, das Messing (mosiądz), das Silber, das Kupfer Wyjątki: der Stahl, die Bronze
 6. rzeczowniki zakończone na:
  -chen, -lein (oznaczające zdrobnienia), -tel: das Häuschen, das Märchen, das Büchlein, das Fräulein, das Viertel, das Zehntel
 7. rzeczowniki z przedrostkami ge- i zakończone na -e, np.:
  das Gebirge (góry), das Gebäude (budynek), das Getreide (zboże), da Gemälde (obraz) oraz rzeczowniki bezkońcówkowe: das Getränk, das Geschlecht (rodzaj), da Geräusch (szmer)
 8. Wyjątki - die Geschichte, der Gedanke (myśl), der Geschmack
 9. rzeczowniki obcego pochodzenia, zakończone na: -ment, -um, -in: das Fragment, das Medikament, das Instrument, das Praktikum, das Museun das Benzin, das Penizillin