Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Słówka: szkoła i studia PDF Print Email
Język angielski
A pair of compasses/compasses - cyrkiel
Abacus - liczydło
Apprentice - praktykant
Bag - torba
Ballpoint/pen - długopis
Biology - biologia
Blackboard/board - tablica szkolna
Book - książka
Chalk - kreda
Chemistry - chemia
Class - klasa
Desk - ławka szkolna
Diplomatic relations - stosunki dyplomatyczne
Education - oświata
Examination/exam - egzamin
 • to pass an exam - zdać egzamin
 • to fail an exam - nie zdać egzaminu
 • an oral exam - egzamin ustny
 • a written exam - egzamin pisemny
 • an entrance exam - egzamin wstępny
 • a final exam - egzamin końcowy
Exercise - ćwiczenie
 • gymnastic exercises - ćwiczenia gimnastyczne
Foreign language - język obcy
Geography - geografia
 • physical geography - geografia fizyczna
 • political geography - geografia polityczna
Geology - geologia 
Information science/informatics - informatyka
International relations - stosunki międzynarodowe
Learn (learnt, learnt) - uczyć się
 • to learn at school - uczyć się w szkole
 • to learn physics - uczyć się fizyki
 • to learn something by heart - uczyć się czegoś na pamięć
Master - magister
Mathematics
- matematyka
Pen - pióro
Pencil - ołówek
Pencil sharpener - temperówka
PhD degree - doktorat
 • to take a PhD degree - robić doktorat
 • he has a PhD in history - on ma doktorat z historii
 • PhD student - doktorant
 • PhD studies/doctoral studies - studia doktoranckie
Philosophy - filozofia
Physics - fizyka
Poem - wiersz
Poetry - poezja
Polytechnic/technical university - politechnika
Professor - profesor
Protractor - kątomierz
Read (read, read) - czytać
Rubber - gumka do wycierania
Rucksack/knapsack/backpack - plecak
Ruler - linijka (przyrząd kreślarski)
Satchel - tornister szkolny
School - szkoła
 • primary/elementary school - szkoła podstawowa
 • secondary school (am. high school) - szkoła średnia
 • day school - szkoła dzienna
 • evening school - szkoła wieczorowa
 • university - szkoła wyższa
Schoolboy - uczeń
Semester - semestr
Seminar - seminarium (na studiach)
Student - student
Studies - studia
 • to study at univesity - być na studiach
 • to graduate from univesity - ukończyć studia
Study - studiować
 • to study at univesity - studiować na uniwersytecie
 • to study law - studiować prawo
Teach - uczyć (taught, taught)
 • to teach history - uczyć historii
 • to teach children at school - uczyć dzieci w szkole
Teacher/master - nauczyciel
 • a history teacher/master - nauczyciel historii
Teacher/mistress - nauczycielka
Textbook - podręcznik do użytku szkolnego
Write - pisać