Kandydat na stosunki międzynarodowe Print
DATE_FORMAT_LC2

Często spotykanym problemem wśród maturzystów jest wybór przedmiotów zdawanych na egzaminach maturalnych. Osoby, które chcą studiować stosunki międzynarodowe, powinny się skupić na następujących przedmotach:

  • Historia
  • Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie

Można wybrać jeden lub dwa z tych przedmiotów, można też zająć się wszystkimi. Poszczególne uczelnie informują na swoich stronach, które przedmioty są najlepiej punktowane przy rekrutacji.

Historia, Geografia i WOS łączą się ze stosunkami międzynarodowymi, jednak nie w całości. Poniżej wymienię pokrótce obszary każdego z tych przedmiotów, które powinien zgłębić kandydat na stosunki międzynarodowe.

Historia

Osoby interesujące się historią, chcące zgłębić wiedzę, która będzie przydatna na studiach, powinny skupić się przede wszystkim (jednak nie wyłącznie) na historii powszechnej po Kongresie Wiedeńskim (z nim włącznie). Warto też nieco zgłębić wiedzę od zakończenia wojny 30-letniej (1648-Kongres Westfalski) do Kongresu Wiedeńskiego, jednak jest już ona znacznie mniej istotna. Oczywiście nie oznacza to,że pozostała wiedza z historii jest całkowicie niepotrzebna. Znajomość podstawowych wydarzeń, postaci i zjawisk jest niezbędna.

Geografia

Z zakresu geografii najistotniejsza jest znajomość mapy politycznej świata. Znajomość mapy fizycznej także jest istotna, szczególnie podczas badania konfliktów zbrojnych, czy też warunków życia społeczeństw oraz położenia geopolitycznego państw. Takie dziedziny, jak geologia itp. są zbędnę.

Wiedza o Społeczeństwie

W tym przypadku najważniejsza jest znajomość podstawowych organizacji międzynarodowych, takich jak NATO, UE, ONZ itp., a także struktur organów państwowych oraz głównych partii na scenie politycznej w Polsce, dzięki czemu łatwiej jest analizować systemy polityczne innych państw.

Pozostałe

Wiele przydatnej wiedzy mieści się w zakresie ekonomii (jednak nie każdy ma ten przedmiot w szkole średniej). Pewne elementy można też znaleźć na wiedzy o kulturze. Zdawanie tych przedmiotów na maturze nie jest możliwe, więc nie mają one znaczenia przy rekrutacji, dlatego też nie będę zagłębiać się w ich tematyce.