Prawo międzynarodowe - literatura Print
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Antonowicz Lech, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2006.
 2. Białocerkiewicz Jan, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2005.
 3. Bierzanek Remigiusz, Syminides Janusz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.
 4. Góralczyk Wojciech, Sawicki Stefan, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2009.
 5. Szyjko Cezary Tomasz, Prawo międzynarodowe publiczne, Olsztyn 2001.

Literatura dodatkowa:

 1. Durys Paweł, Jasiński Filip, Wybór aktów prawnych do nauki międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego, Warszawa 1999.
 2. Gilas Janusz, Międzynarodowe prawo gospodarcze, Toruń 1998.
 3. Łukaszuk Leonard, Międzynarodowe prawo morza, Warszawa 1997.
 4. Malendowski Włodzimierz (red.), Spory i konflikty międzynarodowe: aspekty prawne i polityczne, Wrocław 2000.
 5. Pazdan Maksymilian, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2009.
 6. Przyborowska-Klimczak Anna, Staszewski Wojciech, Prawo dyplomatyczne i konsularne: wybór dokumentów, Lublin 2005.
 7. Sutor Julian, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2008.
 8. Szyjko Cezary Tomasz (red.), Dylematy progresywnego rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa 2006.
 9. Szyjko Cezary Tomasz, International Legal Implications of Prospective Aerospace Object, Leiden Academic Press 2003.
 10. Szyjko Cezary Tomasz, Kosmicheskoye pravo, Miezdunarodnye otnoshenia, Moskwa 2000.
 11. Szyjko Cezary Tomasz, Ślusarczyk Zenon, Prawa człowieka i wolności obywatelskie w dokumentach ONZ, OBWE, Rady Europy i Unii Europejskiej - podręcznik akademicki, Piotrków Trybunalski 2005.
 12. Wierzbicki Bogdan (red.), Prawo międzynarodowe : materiały do studiów, Białystok 2008.
 13. Żylicz Marek, Prawo lotnicze - międzynarodowe, europejskie, krajowe, Warszawa 2002.