Polityka zagraniczna - literatura Print
Literatura

Literatura podstawowa

 1. Bryc Agnieszka, Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry, Warszawa 2009.
 2. Czaputowicz Jacek (red.), Polityka zagraniczna Polski : Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, Warszawa 2008.
 3. Kuźniar Roman, Droga do wolności: polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej , Warszawa 2008.
 4. Spanier John, Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II Wojnie Światowej, Toruń 1998.
 5. Zięba Ryszard (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2007.
 6. Zins Henryk, Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Lublin 2001.

Literatura dodatkowa:

 1. Bieleń Stanisław (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.
 2. Brzeziński Zbigniew, Druga Szansa, Warszawa 2008.
 3. Curanović Alicja, Kardaś Szymon, Alf Radosław, Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina, Warszawa 2008.
 4. Czarnocki Andrzej, Topolski Ireneusz (red.), Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2006
 5. Domosławski Artur, Ameryka zbuntowana, Warszawa 2007.
 6. Gołembski Franciszek, Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Warszawa 2001.
 7. Kissinger Henry, Dyplomacja, Warszawa 2004.
 8. Kuźniar Roman (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001.
 9. Kuźniar Roman, Szczepanik Krzysztof (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa 2002.
 10. Legucka Agnieszka, Malak Kazimierz (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008.
 11. Natkański Piotr, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa 2004.
 12. Nye Joseph S., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007
 13. Stemplowski Ryszard, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, Warszawa 2006.
 14. Szyjko Cezary Tomasz, Quo vadis Rosjo? - wybrane zagadnienia teorii i praktyki po rozpadzie ZSRR, Warszawa 2004.
 15. Wolański Marian S., Polityka Polski wobec organizacji i państw europejskich 1990-2002, Wrocław 2003.
 16. Zając Justyna (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2005.