Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Polityka gospodarcza - literatura PDF Print Email
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Ćwikliński Henryk (red.), Polityka gospodarcza, Warszawa 2004.
 2. Stacewicz Janusz, Polityka gospodarcza. Teoria i realia, Warszawa 2008.
 3. Winiarski Bolesław (red.), Polityka gospodarcza, Warszawa 2008.
 4. Włudyka Tadeusz (red.), Polityka gospodarcza: podręcznik dla studentów kierunków nieekonomicznych, Warszawa 2007.

Literatura dodatkowa:

 1. Acocella Nicola, Zasady polityki gospodarczej, Warszawa 2002.
 2. Brémond Janine, Couet Jean-Francois, Salort Marie-Martine, Kompendium wiedzy o ekonomii, Warszawa 2005.
 3. Bednarczyk Jan, Bukowski Sławomir, Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny, przebieg, skutki, Warszawa 2009.
 4. Begg David, Dornbusch Rudiger, Fischer Stanley, Ekonomia: makroekonomia, Warszawa 1998.
 5. Bojarski Włodzimierz, Gospodarka i państwo dla społeczeństwa, Warszawa 2009.
 6. Lejman Witold, Mikosik Stanisław, Szpakowski Jerzy, Ekonomia : przewodnik dla studiujących, Łódź 2002.
 7. Dobroczyński Michał, Międzynarodowa polityka gospodarcza, Toruń 2007.
 8. Kaja Jan, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Warszawa 2008.
 9. Zięba Stanisław, Mazurkiewicz Eurgeniusz, Polityka gospodarcza Polski po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 2007.