Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Politologia - literatura PDF Print Email
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Heywood Andrew, Politologia, Warszawa 2006.
 2. Przybylski Henryk, Politologia: zarys problematyki, Katowice 2004.
 3. Szmulik Bogumił, Żmigrodzki Marek, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2007.
 4. Muszyński Jerzy, Podstawy nauki o polityce, państwie i prawie, Toruń 2007.

Literatura dodatkowa:

 1. Dubel Lech, Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2007.
 2. Dziubka Kazimierz, Szlachta Bogdan, Nijakowski Lech M., Idee i ideologie we współczesnym świecie, Warszawa 2008.
 3. Heywood Andrew, Ideologie polityczne, Warszawa 2007.
 4. Izdebski Hubert, Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2007.
 5. Król Marcin, Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001.
 6. Politologia: przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2008.
 7. Sylwestrzak Andrzej, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1999.
 8. Wronkowska Sławomira, Zmierczak Maria (red.), Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Warszawa-Poznań 2000.
 9. Zieliński Eugeniusz, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2001.
 10. Żyro Tomasz, Wstęp do politologii, Warszawa 2007.