Organizacje międzynarodowe - literatura Print
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Kuźniak Brygida, Marcinko Marcin, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2008.
 2. Latoszek Ewa, Proczek Magdalena, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006.
 3. Łoś-Nowak Teresa, Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota - mechanizmy działania - zasięg, Wrocław 2009.
 4. Menkes Jerzy, Wasilkowski Andrzej, Organizacje międzynarodowe: wprowadzenie do systemu, Warszawa 2004.

Literatura dodatkowa:

 1. Gajewski Jacek, Szczepanik Krzysztof, Vademecum organizacji europejskich, Warszawa 2000.
 2. Grudziński Paweł, KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, Warszawa 2002.
 3. Kaczmarek Julian, NATO - Europa - Polska 2000, Wrocław 2000.
 4. Kaczmarek Julian, Rada Europy, Wrocław 2002.
 5. Legucka Agnieszka, Malak Kazimierz (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008.
 6. Malak Kazimierz, Szyjko Cezary Tomasz, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2009.
 7. Parzymies Stanisław, Popiuk-Rysińska Irena (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2002.
 8. Piotrowski Bernard, Integracja Skandynawii: od Rady Nordyckiej do wspólnoty europejskiej, Poznań 2006.
 9. Shaw Malcolm N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2000.
 10. Sierpowski Stanisław, Liga Narodów w latach 1919-1926, Wrocław 2005.
 11. Symonides Janusz (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy, Warszawa 2006.
 12. Zięba Andrzej, Organizacje międzynarodowe partii politycznych, Kraków 2005.