Międzynarodowe stosunki polityczne - literatura Print
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Kukułka Józef, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000: z kalendarium 2001-2006, Warszawa 2007.
 2. Pietraś Marek (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublina 2006.
 3. Szymborski Wojciech, Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2008.

Literatura dodatkowa:

 1. Bartnicki Andrzej (red.), Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-2000 : historia konfliktów, Warszawa 2000.
 2. Calvocoressi Peter, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002.
 3. Cesarz Zbigniew, Stadtmüller Elżbieta, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2002.
 4. Kissinger Henry, Dyplomacja, Warszawa 2004.
 5. Kiwerska Jadwiga, Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XXI wieku, Poznań 2000.
 6. Kużniar Roman, Lachowski Zdzisław (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Warszawa 2003.
 7. Malendowski Włodzimierz, Mojsiewicz Czesław, Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2004.
 8. Mingst Karen, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008.
 9. Ostaszewski Piotrk, Międzynarodowe stosunki polityczne: zarys wykładów, Warszawa 2008.
 10. Parzymies Stanisław, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004.
 11. Zenderowski Radosław, Stosunki międzynarodowe: uczestnicy - ich miejsce i rola w systemie międzynarodowym, Warszawa 2005.
 12. Zięba Ryszard (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
 13. Zięba Ryszard, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003.