Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Międzynarodowe stosunki kulturalne - literatura PDF Print Email
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Zenderowski Radosław, Cebul Krzysztof, Krycki Mateusz, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010.
 2. Ziętek Agata W. (red.), Międzynarodowe Stosunki Kulturalne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.
 3. Leszczenko Łarysa, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wrocław 2007.

Literatura dodatkowa:

 1. Appadurai Arjun, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005
 2. Głuszyńska Irena, Lankosz Kazimierz, Międzynarodowe stosunki kulturalne: wybór dokumentów, Bielsko-Biała 2007.
 3. Gołembski Franciszek, Stosunki kulturalne na Bałkanach, Warszawa 2001.
 4. Huntington Samuel P., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997
 5. Krzysztofek Kazimierz, Kulturowa ścieżka globalizacji, (w:) Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, Lublin 2002
 6. Michałowska Grażyna, Kultura jako przedmiot współpracy międzynarodowej, (w:) Problemy społeczno-religijne świata na progu trzeciego tysiąclecia, red. W. Lizak, E. Haliżak, L. Łukaszuk, Warszawa-Krynica Morska 2002
 7. Michałowska Grażyna, Miejsce kultury w polityce UE, [w:] G. Michałowska (red.), Integracja europejska. Instytucje, polityka, prawo, Warszawa 2003
 8. Michałowska Grażyna, Porządek międzynarodowy w perspektywie paradygmatu cywilizacyjnego, (w:) Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005
 9. Michałowska Grażyna, Wartości kulturalne w stosunkach międzynarodowych, (w:) Historia, polityka, stosunki międzynarodowe, red. B. Mrozek, S. Bieleń, Warszawa 1994
 10. Nye Joseph S., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007
 11. Rybiński Rajmund, Kultura polska w zintegrowanej Europie, Toruń 2003.
 12. Stachurska Katarzyna, Ziętek Agata, Adaptacja wartości europejskich w państwach islamu, Lublin 2005.