Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - literatura PDF Print Email
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Budnikowski Adam, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006.
 2. Iskra Wiesław, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2004.
 3. Rymarczyk Jan (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006.

Literatura dodatkowa:

 1. Bartoszewicz Tomasz, Cło w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, Ostrowiec Świętokrzyski 2006.
 2. Beck Ulrich, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej: nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa 2005.
 3. Bernaś Bogumił (red.), Finanse międzynarodowe, Warszawa 2006.
 4. Biernat Janusz, Międzynarodowe stosunki gospodarcze: wybrane zagadnienia, Warszawa 2003.
 5. Bilski Janusz, Międzynarodowy system walutowy, Warszawa 2006.
 6. Bożyk Paweł, Misala Józef, Integracja ekonomiczna , Warszawa 2003.
 7. Bożyk Paweł, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: teoria i polityka, Warszawa 2008.
 8. Bożyk Paweł, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, Warszawa 2004.
 9. Budnikowski Adam, Ochrona środowiska jako problem globalny, Warszawa 1998.
 10. Cameron Rondo, Historia gospodarcza świata: od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa 2001.
 11. Daszkiewicz Nelly, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Gdańsk 2004.
 12. Guzek Marian, Międzynarodowe stosunki gospodarcze: zarys teorii i polityki handlowej, Warszawa 2006.
 13. Lutkowski Karol, Finanse międzynarodowe: zarys problematyki, Warszawa 2007.
 14. Miklaszewski Stanisław (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa 2006.
 15. Oziewicz Ewa (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa 2006.
 16. Rymarczyk Jan (red.), Handel zagraniczny: organizacja i technika, Warszawa 2005.
 17. Świerkocki Janusz, Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, Warszawa 2004.