Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Komunikowanie polityczne - literatura PDF Print Email
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Dobek-Ostrowska Bogusława, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006.
 2. Jabłoński Andrzej W., Sobkowiak Leszek (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2009.
 3. Kotler Philip, Marketing, Poznań 2006.
 4. Michalczyk Stanisław, Komunikowanie polityczne : teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.

Literatura dodatkowa:

 1. Cwalina Wojciech, Fałkowski Andrzej, Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006.
 2. Dobek-Ostrowska Bogusława, Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wrocław 2005.
 3. Dobek-Ostrowska Bogusława, Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004.
 4. Dobek-Ostrowska Bogusława, Wiszniowski Robert, Teoria komunikowania publicznego i politycznego: wprowadzenie, Wrocław 2007.
 5. Duliniec Elżbieta, Marketing międzynarodowy, Warszawa 2004.
 6. Kolczyński Mariusz, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.
 7. Mazur Marek, Marketing Polityczny, Warszawa 2002.
 8. Mazur Marek, Marketing polityczny: studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2006.
 9. Muszyński Jerzy, Teoria marketingu politycznego, Warszawa 2004.
 10. Pabijańska Monika, Psychomanipulacja w polityce, Wrocław 2007.
 11. Płudowski Tomasz, Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych, Warszawa 2008.
 12. Schulz Winfried, Komunikacja polityczna : koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Kraków 2006.
 13. Szalkiewicz Wojciech Krzysztof, Marketing polityczny: barwy walki, Olsztyn 2005.
 14. Walczak-Duraj Danuta, Marketing polityczny a postawy i zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego: praca zbiorowa, Płock 2002.