Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Historia stosunków międzynarodowych - literatura PDF Print Email
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Dobrzycki Wiesław, Historia stosunków międzynarodowych: 1815-1945, Warszawa 2007.
 2. Johnson Paul, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Londyn 1992.
 3. Kukułka Józef, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000: z kalendarium 2001-2006, Warszawa 2007.
 4. Parzymies Stanisław, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004.

Literatura dodatkowa:

 1. Bartnicki Andrzej (red.), Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-2000 : historia konfliktów, Warszawa 2000.
 2. Brzeziński Zbigniew, Wielka Szachownica, Warszawa 1999.
 3. Diec Joachim, Tyszkiewicz Adran, Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków 2004.
 4. Kissinger Henry, Dyplomacja, Warszawa 2004.
 5. Kizwalter Tomasz, Historia powszechna : wiek XIX, Warszawa 2003.
 6. Kozerawski Dariusz (red.), Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004, Toruń 2006.
 7. Mikołajczyk Marek, Polityka Francji w latach 1944-1955, Poznań 2004.
 8. Robbins Keith, Zmierzch wielkiego mocarstwa. Wielka Brytania w latach 1870-1992, Wrocław 2000.
 9. Roszkowski Wojciech, Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 1998.
 10. Spanier John, Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II Wojnie Światowej, Toruń 1998.
 11. Zins Henryk, Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Lublin 2001.
 12. Ziółkowski Andrzej, NATO w XX wieku. Transatlantyckie zależności, Warszawa 2000.