Geografia polityczna i gospodarcza świata - literatura Print
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Fierla Irena (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 2. Fierla Irena (red.), Geografia gospodarcza świata, Warszawa 2005.
 3. Korenik Stanisław (red.), Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wrocław 2007.
 4. Kuciński Kazimierz (red.), Geografia ekonomiczna, Kraków 2009.
 5. Otok Stanisław, Geografia polityczna: geopolityka, ekopolityka, globalistyka, Warszawa 2007.
 6. Rykiel Zbigniew, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006.

Literatura dodatkowa:

 1. Baczwarow Marin, Suliborski Andrzej, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, terminologia, Warszawa-Łódź 2002.
 2. Bierzanek Remigiusz, Syminides Janusz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.
 3. Carlo Jean, Geopolityka, Wrocław 2003.
 4. Cesarz Zbigniew, Stadtmüller Elżbieta, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2002.
 5. Czerny Mirosława, Globalizacja a rozwój, Warszawa 2005.
 6. Haliżak Edward, Kuźniar Roman, Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.
 7. Oziewicz Ewa, Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa 2006.
 8. Rymarczyk Jan (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006.
 9. Szymborski Wojciech, Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2008.
 10. Wieloński Andrzej, Geografia przemysłu, Warszawa 2005.
 11. Wrona Jerzy (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa 2006.