Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Megatrendy i globalizacja - literatura PDF Print Email
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Haliżak Edward, Kuźniar Roman, Symonides Janusz (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz-Warszawa 2004.
 2. Liberska Barbara, Globalizacja - Mechanizmy i wyzwania, Warszawa 2002.

Literatura dodatkowa:

 1. Bauman Zygmunt, Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2006.
 2. Bogunia-Borowska Małgorzata, Śleboda Marta, Globalizacja i konsumpcja : dwa dylematy współczesności, Kraków 2003.
 3. Czerny Mirosława, Globalizacja a rozwój: wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Warszawa 2005.
 4. Gierszewska Grażyna, Wawrzyniak Bogdan, Globalizacja : wyzwania dla zarządzania strategicznego, Warszawa 2001.
 5. Kołodko Grzegorz W., Wędrujący Świat, Warszawa 2008.
 6. Noga Marian, Stawicka Magdalena Kinga, Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, Warszawa 2008.
 7. Oziewicz Ewa (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa 2006.
 8. Pietraś Marek (red.), Oblicza procesów globalizacji, Lublin 2002.
 9. Polak Ewa, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Warszawa 2009.
 10. Stiglitz Joseph E., Globalizacja, Warszawa 2006.
 11. Szyjko Cezary Tomasz (red.), Polska. Europa. Cywilizacja. - księga laudacyjna, Piotrków Trybunalski 2009.
 12. Ślusarczyk Zenon, Szyjko Cezary Tomasz, Energetyczno-klimatyczna współpraca świata - Instytucjonalno-prawne aspekty międzynarodowej współpracy energetyczno-klimatycznej. Szanse i zagrożenia, Warszawa 2009.
 13. Wnuk-Lipiński Edmund, Świat międzyepoki: globalizcja, demokracja, państwo narodowe, Kraków 2005.
 14. Zorska Anna, Korporacje transnarodowe : przemiany, oddziaływania, wyzwania, Warszawa 2007.