Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Dyplomacja - literatura PDF Print Email
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Grzeloński Bogdan, Dyplomacja polska w XX wieku, Warszawa 2006.
 2. Kissinger Henry, Dyplomacja, Warszawa 2004.
 3. Sutor Julian, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2008.

Literatura dodatkowa:

 1. Batowski Henryk, Między dwiema wojnami 1919-1939: zarys historii dyplomatycznej, Kraków 2003.
 2. Dobrosielski Marian, Frelek Ryszard, Sujka Bogumił, Wybitni dyplomaci XX wieku, Warszawa 1996.
 3. Callieres François de, Sztuka dyplomacji, Lublin 1997.
 4. Ikanowicz Cezary, Protokół dyplomatyczny i organizacja służby zagranicznej RP: zagadnienia wybrane, Warszawa 1997.
 5. Łukaszuk Leonard (red.), Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 1999.
 6. Macioszek Magdalena, Dyplomacja prewencyjna Unii Europejskiej w pozimnowojennej Europie, Toruń 2003.
 7. Molendowski Edward, Polan Wojciech, Dyplomacja gospodarcza: rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Warszawa 2007.
 8. Ociepka Beata (red.), Dyplomacja publiczna, Wrocław 2008.
 9. Passent Daniel, Choroba dyplomatyczna, Warszawa 2002.
 10. Przyborowska-Klimczak Anna, Staszewski Wojciech, Prawo dyplomatyczne i konsularne: wybór dokumentów, Lublin 2005.