Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Bezpieczeństwo - literatura PDF Print Email
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Cziomer Erhard (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku: wybrane problemy, Kraków 2010.
 2. Grącik Małgorzata, Zukrowska Katarzyna (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe : teoria i praktyka, Warszawa 2006.
 3. Kużniar Roman, Lachowski Zdzisław (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Warszawa 2003.
 4. Malak Kazimierz, Ciupiński Andrzej, Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Warszawa 2004.
 5. Zięba Ryszard (red.),Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Literatura dodatkowa:

 1. Aleksandrowicz Tomasz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.
 2. Barcik Jacek, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony : aspekty prawne i polityczne, Katowice 2008.
 3. Bobrow Davis, Haliżak Edward, Zięba Ryszard (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku , Warszawa 1997.
 4. Czaja Jan (red.), Euroatlantycka przestrzeń bezpieczeństwa, Warszawa 2005.
 5. Dębski Sławomir, Górka-Winter Renata (red.), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 2003.
 6. Gawliczek Piotr, Pawłowski Jacek, Zagrożenia asymetryczne, Warszawa 2003.
 7. Gawrycki Marcin Florian, Regionalne koncepcje bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2005.
 8. Haliżak Edward, Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, Warszawa 2007.
 9. Haliżak Edward, Regionalny kompleks bezpieczeństwa Azji Północno-Wschodniej, Warszawa 2004.
 10. Karpowicz Janusz, Tokarski Mirosław, Współczesne bezpieczeństwo międzynarodowe: wybrane problemy, Dęblin 2000.
 11. Kozerawski Dariusz S. (red.), Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004, Toruń 2008.
 12. Krosny Mirosław, Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego, Oleśnica 2001.
 13. Liedel Krzysztof, Piasecka Paulina, Aleksandrowicz Tomasz (red.), Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat, Warszawa 2001.
 14. Malak Kazimierz, Jemioła Tadeusz, Bezpieczeńśtwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
 15. Pawlikowska Iwona, Współpraca subregionalna na rzecz bezpieczeństwa w koncepcjach polityki bezpieczeństwa państw Europy Środkowej, Toruń 2003.
 16. Podgórzańska Renata, Piątek Jarosław, Bezpiecznie czy niebezpiecznie?: wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, Szczecin 2007.
 17. Rosa Ryszard, Filozofia bezpieczeństwa, Warszawa 1995.
 18. Stolarczyk Mieczysław (red.), Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku, Katowice 2004.
 19. Szyjko Cezary Tomasz, Kształtowanie bezpieczeństwa europejskiego - wybrane problemy instytucjonalno-prawne, Warszawa 2008.
 20. Wojtaszczyk Konstanty Adam, Materska-Sosnowska Anna (red.), Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009.
 21. Zawisza Jerzy (red.), Bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny w warunkach globalizacji, Słupsk 2009.
 22. Ziółkowski Janusz, Bezpieczeństwo Polski u progu XXI wieku, Lublin 2004.