Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Unia Europejska - literatura PDF Print Email
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Cini Michelle (red.), Unia Europejska : organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.
 2. Małuszyńska Ewa, Gruchmann Bohdan (red.), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 3. Pinder John, Usherwood Simon, Unia Europejska, Warszawa 2008.

Literatura dodatkowa:

 1. ABC Unii Europejskiej, Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa 2004
 2. Barcik Jacek, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony : aspekty prawne i polityczne, Bydgoszcz-Katowice 2008.
 3. Bodio Marcin, Stosunki między Unią Europejską a Federacją Rosyjską: stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2005.
 4. Borkowski Paweł Janusz, Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 5. Duda Renata, Integracja Polski z Unią Europejską: wybrane aspekty polityki integracyjnej w latach 1991-2004, Wrocław 2004.
 6. Fierla Irena (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 7. Kolasińska Elżbieta, Lukowicz-Oniszczuk Ewa, Agencje Wspólnoty Europejskiej: czym są i jak działają, Warszawa 2006.
 8. Kotyński Juliusz (red.), Globalizacja i integracja europejska : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, Warszawa 2005.
 9. Parzymies Stanisław, Dyplomacja czy siła?: Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.
 10. C. T. Szyjko, Enigma nowego regionalizmu europejskiego, Warszawa 2010
 11. Szyjko Cezary Tomasz, Europa w globalnej polityce: stary kontynent - nowe wyzwania, Piotrków Trybunalski 2008.
 12. Szyjko Cezary Tomasz, Europa w sieci - przewodnik po internetowych źródłach informacji o UE, Piotrków Trybunalski 2007.
 13. Szyjko Cezary Tomasz, Kodyfikacja prawa europejskiego, podręcznik akademicki - wybór tekstów do nauki prawa UE, Warszawa 2008.
 14. Szyjko Cezary Tomasz, Nowy koniec historii - refleksje o priorytetach Prezydencji Polski w 2011 r., Warszawa 2009.
 15. Szyjko Cezary Tomasz, Ocena wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2004-06, Piotrków Trybunalski 2005.
 16. Szyjko Cezary Tomasz, Podręczny słowniczek terminów o UE, Warszawa 2003.
 17. Szyjko Cezary Tomasz, Praca w Europie, praktyczny przewodnik o rynkach pracy w UE, Warszawa 2008.
 18. Szyjko Cezary Tomasz, Przewodnik po prawie europejskim - podręcznik akademicki, teksty źródłowe do nauki prawa europejskim, Warszawa 2007.
 19. Szyjko Cezary Tomasz, Tworzenie prawa UE, Warszawa 2006.
 20. Szyjko Cezary Tomasz, Unia Europejska w dobie przełomu - almanach tekstów źródłowych dla studentów europeistyki i stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009.
 21. Szyjko Cezary Tomasz, Ślusarczyk Zenon, Praktyczny przewodnik po funduszach strukturalnych UE 2007-13, Warszawa 2008.
 22. Szyjko Cezary Tomasz, Ślusarczyk Zenon, Rola i znaczenie mediów publicznych w Polsce w świetle europejskiej polityki audiowizualnej, Warszawa 2008.
 23. Szyjko Cezary Tomasz, Ślusarczyk Zenon, System wdrażania środków UE w okresie 2007-2013 - zbiór dokumentów, Piotrków Trybunalski 2008.
 24. Szyjko Cezary Tomasz, Ślusarczyk Zenon, Uwarunkowania wdrażania i monitorowania funduszy strukturalnych w Polsce, Piotrków Trybunalski 2008.
 25. Ślusarczyk Zenon, Szyjko Cezary Tomasz, Kompendium. Zarządzanie funduszami strukturalnymi w UE i pozyskiwanie środków dla szkolnictwa wyższego, Piotrków Trybunalski 2009.
 26. Ślusarczyk Zenon, Szyjko Cezary Tomasz, Nowy paradygmat polityki medialnej UE, Piotrków Trybunalski 2009.
 27. Ślusarczyk Zenon, Szyjko Cezary Tomasz, Rola administracji publicznej we wdrażaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 28. Wojtaszczyk Konstanty Adam, Encyklopedia Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 29. Zięba Ryszard, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.