Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Systemy polityczne współczesnego świata - literatura PDF Print Email
Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2004.
 2. Żmigrodzki Marek, Dziemidok-Olszewska Bożena (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2009.

Literatura dodatkowa:

 1. Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie: analiza porównawcza, Wrocław 2008.
 2. Antoszewski Andrzej (red.), Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza, Wrocław 2006.
 3. Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006.
 4. Barański Marek (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej: ustrój, organy władzy, partie polityczne, Katowice 2005.
 5. Grzybowski Marian, Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Warszawa 2000.
 6. Kornaś Jerzy (red.), Partie polityczne: permanentne problemy: studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Kielce 2005.
 7. Skrzydło Wiesław, Chmaj Marek (red.), Ustroje państwowe, Kraków 2000.
 8. Sobolewska-Myślik Katarzyna, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2006.
 9. Sokół Wojciech, Żmigrodzki Marek (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005.