Wojna Koreańska - Strona 2

Minister spraw zagranicznych Chin, Zhou En-laj, ostrzegał, że przekroczenie 38 równoleżnika będzie traktowane przez Chiny jako napaść na ich sojusznika. W Pekinie twierdzono, że Waszyngton nie będzie chciał przekształcać tej wojny w kolejny konflikt światowy, który miałby tym razem atomowe oblicze. Poza tym obawiano się nadchodzących wojsk amerykańskich i Mao Zedong podjął decyzję, aby wesprzeć swoimi oddziałami KRL-D.

W połowie października 1950 r. licząca ok. 60 tys. żołnierzy 4 Armia pod dowództwem Lin Piao, najzdolniejszego dowódcy Mao Zedonga, wyposażona na wzór partyzancki, bez sprzętu zmechanizowanego, przekroczyła granicę na rzece Yalu i pod osłoną nocy przemieszczała się w kierunku południowym.. W końcu października zaatakowała w rejonie Czangdżin 2 Dywizję Piechoty Stanów Zjednoczonych, która szybko została rozbita, a jej resztki wycofały się do portu Hungman, z którego zostały ewakuowane drogą morską. Oddziały Lin Piao stosowały taktykę szarpania. Atakowano oddziały przeciwnika z zaskoczenia i kiedy zadano mu wysokie straty, szybko wycofywano się. Taktyka ta była bardzo skuteczna, tym bardziej że tereny były górzyste.

Na zachodzie front utrzymywany przez VIII Armię został rozbity i wojska ONZ zaczęły wycofywać się. W krótkim czasie opuszczono Phenian, a w grudniu ponownie przekroczono 38 równoleżnik i Seul został zajęty przez Chińczyków.

Gen. MacArthur opowiadał się za bombardowaniem i blokadą Chin oraz podjęciem kontrofensywy, jednak niosłoby to za sobą rozszerzenie konfliktu. Przewodniczący Połączonego Komitetu Szefów Sztabów gen. Omar Bradley domagał się natomiast zwiększenia dostaw, by wyprzeć wojska Chińskie z Republiki Korei. Truman obawiając się powiększenia rozmiarów konfliktu, opowiadał się za obroną Korei południowej oraz za przywróceniem status quo ante bellum, czyli za powrotem do granicy sprzed wybuchu wojny. Organizacja Narodów Zjednoczonych zajęła podobne stanowisko i 1 lutego 1951 roku Zgromadzenie Ogólne uznało Chiny za agresora oraz podjęło uchwałę wzywającą do walki o wyzwolenie Republiki Korei.

W lutym ofensywa przeszła w ręce amerykanów i zaczęto posuwać się na północ. Gen. MacArthur nie zgadzał się z przyjętą przez ONZ i prezydenta Trumana linią działania i 11 kwietnia 1951 roku został odwołany przez prezydenta ze stanowiska głównodowodzącego sił zbrojnych w Korei. Stanowisko to zajął gen. Matthew Ridgway.

Późnowiosenna kontrofensywa armii chińskiej załamała się i na początku czerwca linia frontu znajdowała się wzdłuż 38 równoleżnika.

1 czerwca sekretarz generalny ONZ Trygve Lie poinformował o wypełnieniu rezolucji z czerwca 1950 roku, co było sygnałem chęci zakończenia działań zbrojnych.

W połowie czerwca radziecki ambasador w ONZ, Jakow Malik, wysunął propozycję, aby strony konfliktu przystąpiły do stołu rokowań. USA zaproponowały Chinom rozpoczęcie rozmów i uzyskały pozytywną odpowiedź. Problemami, które trzeba było rozwiązać, były wciąż toczące się walki oraz podział półwyspu.

Prezydent Republiki Koreańskiej Syngman Rhee wyraził sprzeciw wobec rozmów z Chinami i KRL-D. Żądał zjednoczenia Korei, rozbrojenia armii północnokoreańskiej i wzięcia udziału przedstawicieli Korei południowej w negocjacjach. Na żądania te jednak nie przystano.

Pierwszego lipca Kim Ir Sen w porozumieniu z Mao Zedongiem wyraził zgodę na podjęcie rozmów. Rozpoczęto je w leżącej na północ od Seulu miejscowości Kesong. Reprezentantem ze strony ONZ był admirał Charles Turner Joy. Zgodził się na propozycje przedstawicieli północnej Korei dotyczące zaprzestania walk na pozycjach z 1 lipca 1951 roku, utworzenia strefy zdemilitaryzowanej wzdłuż 38 równoleżnika, wymiany jeńców wojennych oraz powołania międzynarodowej komisji nadzorującej realizację postanowień. Kim Ir Sen jednak grał tylko na zwłokę nie zgadzając się z drugą stroną w kwestiach szczegółowych i mało istotnych.

Trzydziestego lipca walki rozpoczęto ponownie, gdyż nie zdołano osiągnąć porozumienia po 14 rundach rozmów. Rokowań jednak nie zerwano. Wojska ONZ po kilkutygodniowej ofensywie rozpoczętej w sierpniu zdobyły wzgórza Hearthbreak Ridge. Dzięki temu ONZ miało silniejszą kartę przetargową w negocjacjach, które 22 października przeniesiono do Panmundżonu i prowadzono do czerwca 1953 r..

W styczniu 1953 r. prezydentem USA został Dwight Eisenhower, który zapowiadał szybkie zakończenie wojny. W marcu umarł Stalin, co mogło wpłynąć na stanowisko Chin i KRL-D. Nowe władze ZSRR zapowiadały, że nie umorzą nawet części długu, który zaciągnęła ChRL, co było zapowiedzią rozłamu, który miał nastąpić między dwoma komunistycznymi mocarstwami.

Dwudziestego ósmego marca 1953 roku, po długim impasie wznowiono rozmowy. Jedenastego kwietnia uzgodniono warunki wymiany jeńców wojennych. Zezwolono jeńcom, którzy nie chcieli wracać do KRL-D, pozostać w Republice Koreańskiej. A było takich wielu. Do początku czerwca delegacja chińsko-koreańska zaakceptowała żądania z 1951 roku.

27 lipca 1953 podpisano akt zawieszenia broni. Postanowiono, że:

 • oba kraje będzie oddzielać strefa zdemilitaryzowana o szerokości 4 km, która będzie rozciągać się wzdłuż 38 równoleżnika;
 • żadne państwo nie podniesie stanu liczebnego swoich wojsk;
 • zawieszenie broni będzie nadzorowane przez komisję międzynarodową wysłaną z ramienia ONZ;
 • oba państwa rozpoczną negocjacje w celu zjednoczenia się;
 • nastąpi wymiana jeńców wojennych na ustalonych warunkach.

W 1954 roku zawarto w Genewie porozumienie sankcjonujące podział półwyspu. Od tamtej pory w regionie tym niewiele się zmieniło i nic nie wskazuje na to, że dojdzie do unifikacji Korei.

Wojna ta całkowicie zrujnowała oba państwa. Po stronie państw komunistycznych zginęło około miliona żołnierzy. Na południu straty były o połowę mniejsze. Zmarło także ok. milion osób spośród ludności cywilnej. Stany Zjednoczone wydały na tę wojnę ponad 17 mld dolarów, Chiny około 10 mld. Oprócz USA w skład kontyngentu ONZ wchodzili także żołnierze z Wielkiej Brytanii, Kanady, Turcji, Australii, Filipin, Nowej Zelandii, Etiopii, Grecji, Tajlandii, Francji, Kolumbii, Holandii, Belgii i Luksemburga. Najwięcej wojsk, bo ponad 90% łącznej liczby żołnierzy w kontyngencie, wysłały Stany Zjednoczone. Poza tym Norwegia, Szwecja, Indie i Włochy wystawiły wiele szpitali polowych, w których łącznie pracowało ok. 2500 osób. Dania wysłała statek szpitalny liczący około 220 osób personelu.

Wojna w Korei przyczyniła się do zbliżenia między USA a Japonią i Amerykanie uzyskali zgodę na utrzymywanie tam swoich baz wojskowych. Stosunki między Waszyngtonem a Pekinem pogorszyły się. Biały Dom powrócił do dawnej polityki wobec Chin, czyli do utrzymywania niezależności Tajwanu i wspierania sił nacjonalistycznych w ChRL. Wojna Koreańska przyczyniła się także do obalenia argumentów przeciwników wprowadzenia w USA programu National Security Council-68 (NSC-68). Dokument ten został stworzony przez niewielką grupę urzędników z Paulem Nitzem na czele. Dotyczył on zwiększenia wydatków na zbrojenia. Pomysł stworzenia takiego programu został wysunięty z powodu obaw przed ZSRR, który coraz bardziej umacniał swą potęgę militarną, m.in. poprzez wyprodukowanie w 1949 r. bomby atomowej.

Podczas wojny wzrosły obawy o bezpieczeństwo Europy, dlatego też sojusz NATO umocnił się. Podjęto decyzję o militaryzacji Republiki Federalnej Niemiec, dzięki czemu mogła ona w 1955 r. przystąpić do sojuszu północnoatlantyckiego.

Eisenhower po objęciu stanowiska prezydenta kontynuował politykę powstrzymywania, mimo zapowiedzi w trakcie kampanii wyborczej, że rozpocznie politykę wyzwalania. Stosował on jednak nieco inne środki niż Truman, ponieważ większą uwagę poświęcał produkcji broni masowego rażenia.

Można powiedzieć, że wojna w Korei otwierała serię konfliktów i kryzysów, które miały nastąpić w okresie zimnej wojny. Była ona starciem dwóch ideologii, które przez następne 40 lat zaciekle ze sobą walczyły, pochłaniając miliony istnień ludzkich.

Literatura:

 1. P. Ostaszewski, Wojna koreańska, [w:] Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia Konfliktów 1869-2000, pod. red. A. Bartnicki, Warszawa 1990.
 2. W. D. Miscamble, Stany Zjednoczone podczas Zimnej Wojny 1945-1975, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, pod. red. D.T. Critchlow, K. Michałek, Warszawa 1995, s. 18-22.
 3. E. W. Hawley, Era Trumana-Eisenhowera, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, pod. red. D.T. Critchlow, K. Michałek, Warszawa 1995, s. 46-48.
 4. P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 602-603.
 5. H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996, s. 516-537.
 6. T. Zawadzki, Wojna koreańska, Polityka nr 26, 02.07.2005, s. 64-66.

 NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79