Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Antysemityzm PDF Print Email
A
DATE_FORMAT_LC2

Antysemityzm to specyficzna formą rasizmu, skierowana przeciw Żydom. Skrajnie zwyrodniała forma antysemityzmu charakteryzowała ideologię i praktykę niemieckiego nazizmu. Antysemityzm oparty jest na negatywnym wartościowaniu inności religijnej, rasowej i kulturowej Żydów. Odrzuca on ideę "narodu wybranego", odnosi się wrogo lub niechętnie do judaizmu jako odrębnego wyznania, ocenia negatywnie odmienność Żydów i ich niewielką podatność na asymilację, wyolbrzymia znaczenie Żydów w sterowaniu losami współczesnego świata i obarcza ich winą za różnego rodzaju niepowodzenia polityczno-gospodarcze niektórych narodów i państw.

Antysemici są zwolennikami tzw. "spiskowej teorii dziejów", przy czym na czele spisku stawiającego sobie za główny cel ostateczną kontrolę nad całym światem mają stać przedstawiciele syjonizmu. Spisek ten, przygotowywany przez stulecia, był rzekomo udokumentowany w tajnych Protokołach mędrców Syjonu, których autentyczności nigdy nie udowodniono.

Antysemityzm występował na całym świecie, nawet tam, gdzie Żydów nie było lub było ich bardzo mało. Duże wpływy społeczne i polityczne miał przede wszystkim w Niemczech, Rosji i Europie Wschodniej. Nacjonaliści krajów Europy Środkowej i Wschodniej zawsze podkreślali znaczną rolę Żydów (ściślej rzecz biorąc tzw. "żydokomuny") w krzewieniu ideologii i rozwijaniu praktyki totalitaryzmu komunistycznego. Dziś antysemityzm w wielu przypadkach jest wiązany z przejawami antyglobalizmu i antyamerykanizmu (co według antysemitów wychodzi na jedno). Wynika to z faktu, że USA jest ostoją i gwarantem istnienia państwa Izrael, a poza tym w Stanach Zjednoczonych zamieszkuje największa liczbowo, najbogatsza i najbardziej wpływowa grupa osób narodowości żydowskiej. W USA znajduje się też siedziba Światowej Rady Żydów, reprezentującej liberalnie myślące warstwy diaspory żydowskiej, a także syjonistów.

Obarczanie całych narodów odpowiedzialnością za antysemickie ekscesy jest tak samo błędne, jak uznanie wszystkich Żydów za winnych różnych niepowodzeń polityczno-gospodarczych niektórych państw. Podobnie fałszywa jest wiara w istnienie żydowskiego spisku mającego na celu zdobycie kontroli nad światem.

Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003.