Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Hamas PDF Print Email
H
DATE_FORMAT_LC2

Hamas jest jedną z fundamentalistycznych terrorystycznych organizacji działających głównie na terytorium Palestyny (Strefa Gazy i Zachodni Brzeg Jordanu). Uważany jest za głównego rywala OWP z Arafatem na czele. W 1991 Hamas głosił: "Jesteśmy za prawdziwym pokojem i sprawiedliwością, która zwróci narodowi palestyńskiemu jego ziemię i honor. Ale to może nastąpić dopiero wtedy, gdy obcy najeźdźcy - żydzi - powrócą do krajów z których przybyli". Od początku rozmów OWP z Izraelem Hamas odrzucał negocjacje i kompromisy. Hamas (Islamski Ruch Oporu) powstał w 1987 w Strefie Gazy. Rekrutował swoich członków początkowo wśród osób ze stowarzyszenia społeczno-religijnego al-Madżama al-Islami, nawiązującego do ideologii egipskiego Stowarzyszenia Braci Muzułmańskich. Sam Hamas określa się jako palestyńska sekcja Braci Muzułmańskich. Przywódcą Hamasu jest niewidomy szejk Ahmad Jassim, który od 1989 przebywa w Izraelskim więzieniu. Hamas głosił hasło dżihadu (świętej wojny), przy pomocy którego chce wyzwolić Palestynę od "obcych, niewiernych izraelskich okupantów". Odmawia Izraelowi prawa do istnienia, a całą Palestynę chce uczynić islamskim państwem z islamizacją wszystkich stron życia jednostki i zbiorowości. Struktura Hamasu obejmuje trzy niezależnie działające piony. Pierwszy - "Dawa" - zajmuje się działalnością społeczną i charytatywną, propagandową, zbieraniem funduszy i rekrutacją członków. Pieniądze są zbierane głównie wśród Arabów mieszkających w wielu krajach świata w tym w USA. O finansowanie Hamasu oskarżany jest Iran. Drugim pionem jest aparat bezpieczeństwa. Jedna sekcja zbiera informacje o współpracy z izraelskimi siłami bezpieczeństwa i karze kolaborantów. Druga sekcja zwalcza naruszanie norm islamu. Trzeci pion - to głęboko zakonspirowane komórki zbrojne organizacji Izz ad-Din al-Kassarn. Dokonują one zamachów. Hamas wierzy, że czas pracuje na jego korzyść, gdyż nie sądzi, że przywódcy Izraela okażą dobrą wolę i zgodzą się na niepodległe państwo palestyńskie.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.