Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Hezbollah PDF Print Email
H
DATE_FORMAT_LC2

Hezbollah - formacja polityczno-wojskowo-religijna działająca na terytorium Libanu. Inaczej nazywana jest "Partią Boga" gdyż jest milicją szyicką (szyici). Jej opiekunem jest Iran, który ją finansuje i zaopatruje materialnie. Jej początkiem była przybyła z Iranu w 1982 grupa bojowników licząca ok. 3 tys. osób. Działo się to po izraelskiej inwazji na Liban w 1982 (libański konflikt). Hezbollah nic uznaje żadnego zawieszenia broni z Izraelem na terytorium Libanu. Uważa, że prowadzi świętą wojnę przeciwko izraelskiej okupacji terytorium 15 milowej strefy bezpieczeństwa po libańskiej stronie granicy z Izraelem. Głównym terenem-siedzibą Hezbollahu jest dolina Bekaa z kierownictwem w miasteczku Baalbeck. Rejon ten znajduje się pod kontrolą wojskową i polityczną Syrii. Przywódcą Hezbollahu jest obecnie szejk Hasan Nasrallah. Dolina Bekaa była wielokrotnie atakowana przez samoloty izraelskie. Izrael wywiera nacisk na Syrię, by zaprzestała opieki nad Hezbollahem, który bez jej zgody i wsparcia politycznego nic miałby możliwości działania. Ponieważ Liban jest państwem wielowyznaniowym i niesamodzielnym Hezbollah rekrutuje swoich bojowników spośród miejscowej ludności szyickiej. Właśnie poparcie tej ludności umożliwia prowadzenie antyizraelskich operacji. Trwa więc konflikt zbrojny, są liczne ofiary wśród ludności cywilnej, gdyż w odwecie za ataki Hezbollahu, nawet na miejscowości leżące na terytorium północnego Izraela, Izrael dokonuje odwetowych uderzeń na terytorium Libanu. Tylko zawarcie pokoju Izraela z Syrią i Libanem może stworzyć warunki do zaprzestania działań wojennych na południu Libanu.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.