Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Wojna PDF Print Email
W
DATE_FORMAT_LC2

Wojna to stan otwartego konfliktu zbrojnego między co najmniej dwiema stronami (zwykle państwami). Terminu tego używa się także w przenośni, na przykład, gdy mówimy o "wojnie klasowej", "wojnie handlowej" i "zimnej wojnie". Wojna jako zorganizowana i zorientowana na cel działalność ma swe początki w rozwoju systemów państw europejskich we wczesnym okresie nowożytnym. Posiada formalny lub quasi-legalny charakter, ponieważ ogłoszeniu "stanu wojny" nie musi koniecznie towarzyszyć wybuch wrogości. Pogląd, że wojna legitymizuje niekontrolowane barbarzyństwo, jest podważany przez kontrowersyjne niekiedy pojęcie przestępstw wojennych. Wojna domowa to konflikt zbrojny pomiędzy grupami zorganizowanymi politycznie w obrębie jednego państwa, zwykle toczona w celu zdobycia (lub odzyskania) kontroli nad państwem, albo w celu stworzenia nowego państwa.