Organizacje międzynarodowe

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Amnesty International 10889
2 APEC - Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku 13225
3 Funkcjonariusze organizacji pozarządowych 2243
4 Greenpeace 8677
5 Liga Państw Arabskich 14978
6 Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy 41572
7 NAFTA - Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 17365
8 NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 57863
9 Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej/Unii Afrykańskiej 12732
10 OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 6293
11 OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową 9090
12 Organizacja Narodów Zjednoczonych 50151
13 Organizacje bezpieczeństwa amerykańskiego 9167
14 Pakt Andyjski - Andyjski Wspólny Rynek (AMC) 6573
15 Partnerstwo dla Pokoju 15615
16 Północnoatlantycka Rada Współpracy - NACC 6588
17 Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych 3461
18 Rada Europy 12063
19 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 6911
20 Relacje Unii Europejskiej z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) 8206
21 Szanghajska Organizacja Współpracy 9203
22 Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu - GATT, Światowa Organizacja Handlu - WTO: cele, struktura, kompetencje. 25505
23 UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 15051
24 Unia Afrykańska 13349
25 WHO - Światowa Organizacja Zdrowia 17190
26 Wspólnota Niepodległych Państw 12609
 

NewsletterWiadomość HTML?