Organizacje międzynarodowe

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Amnesty International 11155
2 APEC - Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku 13583
3 Funkcjonariusze organizacji pozarządowych 2293
4 Greenpeace 8845
5 Liga Państw Arabskich 15343
6 Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy 42913
7 NAFTA - Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 17719
8 NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 59412
9 Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej/Unii Afrykańskiej 13061
10 OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 6382
11 OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową 9225
12 Organizacja Narodów Zjednoczonych 51195
13 Organizacje bezpieczeństwa amerykańskiego 9330
14 Pakt Andyjski - Andyjski Wspólny Rynek (AMC) 6697
15 Partnerstwo dla Pokoju 15949
16 Północnoatlantycka Rada Współpracy - NACC 6884
17 Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych 3565
18 Rada Europy 12347
19 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 7338
20 Relacje Unii Europejskiej z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) 8388
21 Szanghajska Organizacja Współpracy 9423
22 Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu - GATT, Światowa Organizacja Handlu - WTO: cele, struktura, kompetencje. 26195
23 UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 15341
24 Unia Afrykańska 13647
25 WHO - Światowa Organizacja Zdrowia 17414
26 Wspólnota Niepodległych Państw 12814
 

NewsletterWiadomość HTML?