Organizacje międzynarodowe

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Amnesty International 10502
2 APEC - Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku 12641
3 Funkcjonariusze organizacji pozarządowych 2158
4 Greenpeace 8344
5 Liga Państw Arabskich 14457
6 Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy 39897
7 NAFTA - Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 16755
8 NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 55543
9 Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej/Unii Afrykańskiej 12416
10 OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 6089
11 OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową 8864
12 Organizacja Narodów Zjednoczonych 48642
13 Organizacje bezpieczeństwa amerykańskiego 8876
14 Pakt Andyjski - Andyjski Wspólny Rynek (AMC) 6384
15 Partnerstwo dla Pokoju 15071
16 Północnoatlantycka Rada Współpracy - NACC 6313
17 Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych 3304
18 Rada Europy 11654
19 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 6611
20 Relacje Unii Europejskiej z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) 7917
21 Szanghajska Organizacja Współpracy 8938
22 Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu - GATT, Światowa Organizacja Handlu - WTO: cele, struktura, kompetencje. 24288
23 UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 14430
24 Unia Afrykańska 12903
25 WHO - Światowa Organizacja Zdrowia 16771
26 Wspólnota Niepodległych Państw 12239
 

NewsletterWiadomość HTML?