Organizacje międzynarodowe

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Amnesty International 9960
2 APEC - Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku 11955
3 Funkcjonariusze organizacji pozarządowych 2041
4 Greenpeace 7941
5 Liga Państw Arabskich 13777
6 Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy 37346
7 NAFTA - Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 15817
8 NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 52678
9 Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej/Unii Afrykańskiej 11864
10 OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 5817
11 OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową 8586
12 Organizacja Narodów Zjednoczonych 46206
13 Organizacje bezpieczeństwa amerykańskiego 8428
14 Pakt Andyjski - Andyjski Wspólny Rynek (AMC) 6147
15 Partnerstwo dla Pokoju 14402
16 Północnoatlantycka Rada Współpracy - NACC 5941
17 Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych 3113
18 Rada Europy 11195
19 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 6329
20 Relacje Unii Europejskiej z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) 7557
21 Szanghajska Organizacja Współpracy 8416
22 Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu - GATT, Światowa Organizacja Handlu - WTO: cele, struktura, kompetencje. 22839
23 UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 13770
24 Unia Afrykańska 12106
25 WHO - Światowa Organizacja Zdrowia 16265
26 Wspólnota Niepodległych Państw 11775
 

NewsletterWiadomość HTML?