Organizacje międzynarodowe

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Amnesty International 10267
2 APEC - Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku 12466
3 Funkcjonariusze organizacji pozarządowych 2106
4 Greenpeace 8177
5 Liga Państw Arabskich 14304
6 Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy 39340
7 NAFTA - Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 16575
8 NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 54718
9 Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej/Unii Afrykańskiej 12253
10 OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 5995
11 OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową 8763
12 Organizacja Narodów Zjednoczonych 48000
13 Organizacje bezpieczeństwa amerykańskiego 8781
14 Pakt Andyjski - Andyjski Wspólny Rynek (AMC) 6320
15 Partnerstwo dla Pokoju 14865
16 Północnoatlantycka Rada Współpracy - NACC 6197
17 Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych 3234
18 Rada Europy 11450
19 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 6514
20 Relacje Unii Europejskiej z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) 7838
21 Szanghajska Organizacja Współpracy 8788
22 Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu - GATT, Światowa Organizacja Handlu - WTO: cele, struktura, kompetencje. 23765
23 UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 14219
24 Unia Afrykańska 12775
25 WHO - Światowa Organizacja Zdrowia 16630
26 Wspólnota Niepodległych Państw 12099
 

NewsletterWiadomość HTML?