Organizacje międzynarodowe

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Amnesty International 12108
2 APEC - Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku 14937
3 Funkcjonariusze organizacji pozarządowych 2485
4 Greenpeace 10481
5 Liga Państw Arabskich 16616
6 Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy 46797
7 NAFTA - Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 18997
8 NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 64592
9 Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej/Unii Afrykańskiej 14167
10 OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 6802
11 OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową 9985
12 Organizacja Narodów Zjednoczonych 54770
13 Organizacje bezpieczeństwa amerykańskiego 10052
14 Pakt Andyjski - Andyjski Wspólny Rynek (AMC) 7137
15 Partnerstwo dla Pokoju 17091
16 Północnoatlantycka Rada Współpracy - NACC 7696
17 Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych 3926
18 Rada Europy 13344
19 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 8501
20 Relacje Unii Europejskiej z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) 9033
21 Szanghajska Organizacja Współpracy 10166
22 Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu - GATT, Światowa Organizacja Handlu - WTO: cele, struktura, kompetencje. 28854
23 UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 16472
24 Unia Afrykańska 14901
25 WHO - Światowa Organizacja Zdrowia 18508
26 Wspólnota Niepodległych Państw 13473
 

NewsletterWiadomość HTML?