Organizacje międzynarodowe

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Amnesty International 11509
2 APEC - Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku 13992
3 Funkcjonariusze organizacji pozarządowych 2371
4 Greenpeace 9066
5 Liga Państw Arabskich 15827
6 Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy 44217
7 NAFTA - Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 18187
8 NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 61306
9 Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej/Unii Afrykańskiej 13432
10 OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 6541
11 OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową 9460
12 Organizacja Narodów Zjednoczonych 52337
13 Organizacje bezpieczeństwa amerykańskiego 9595
14 Pakt Andyjski - Andyjski Wspólny Rynek (AMC) 6833
15 Partnerstwo dla Pokoju 16343
16 Północnoatlantycka Rada Współpracy - NACC 7210
17 Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych 3674
18 Rada Europy 12726
19 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 8066
20 Relacje Unii Europejskiej z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) 8593
21 Szanghajska Organizacja Współpracy 9635
22 Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu - GATT, Światowa Organizacja Handlu - WTO: cele, struktura, kompetencje. 27020
23 UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 15769
24 Unia Afrykańska 14089
25 WHO - Światowa Organizacja Zdrowia 17821
26 Wspólnota Niepodległych Państw 13083
 

NewsletterWiadomość HTML?