Organizacje międzynarodowe

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Amnesty International 10109
2 APEC - Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku 12255
3 Funkcjonariusze organizacji pozarządowych 2069
4 Greenpeace 8044
5 Liga Państw Arabskich 14051
6 Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy 38305
7 NAFTA - Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 16249
8 NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 53524
9 Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej/Unii Afrykańskiej 12071
10 OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 5895
11 OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową 8668
12 Organizacja Narodów Zjednoczonych 47140
13 Organizacje bezpieczeństwa amerykańskiego 8604
14 Pakt Andyjski - Andyjski Wspólny Rynek (AMC) 6221
15 Partnerstwo dla Pokoju 14607
16 Północnoatlantycka Rada Współpracy - NACC 6060
17 Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych 3161
18 Rada Europy 11312
19 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 6418
20 Relacje Unii Europejskiej z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) 7701
21 Szanghajska Organizacja Współpracy 8596
22 Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu - GATT, Światowa Organizacja Handlu - WTO: cele, struktura, kompetencje. 23217
23 UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 13975
24 Unia Afrykańska 12380
25 WHO - Światowa Organizacja Zdrowia 16429
26 Wspólnota Niepodległych Państw 11918
 

NewsletterWiadomość HTML?