Organizacje międzynarodowe

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Amnesty International 9870
2 APEC - Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku 11739
3 Funkcjonariusze organizacji pozarządowych 2021
4 Greenpeace 7856
5 Liga Państw Arabskich 13597
6 Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy 36630
7 NAFTA - Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 15522
8 NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 51672
9 Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej/Unii Afrykańskiej 11705
10 OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 5768
11 OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową 8476
12 Organizacja Narodów Zjednoczonych 45636
13 Organizacje bezpieczeństwa amerykańskiego 8322
14 Pakt Andyjski - Andyjski Wspólny Rynek (AMC) 6075
15 Partnerstwo dla Pokoju 14193
16 Północnoatlantycka Rada Współpracy - NACC 5837
17 Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych 3076
18 Rada Europy 11099
19 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 6248
20 Relacje Unii Europejskiej z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) 7459
21 Szanghajska Organizacja Współpracy 8266
22 Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu - GATT, Światowa Organizacja Handlu - WTO: cele, struktura, kompetencje. 22497
23 UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 13572
24 Unia Afrykańska 11874
25 WHO - Światowa Organizacja Zdrowia 16075
26 Wspólnota Niepodległych Państw 11639
 

NewsletterWiadomość HTML?