Organizacje międzynarodowe

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Amnesty International 11935
2 APEC - Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku 14667
3 Funkcjonariusze organizacji pozarządowych 2447
4 Greenpeace 10228
5 Liga Państw Arabskich 16409
6 Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy 46100
7 NAFTA - Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 18754
8 NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 63518
9 Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej/Unii Afrykańskiej 13991
10 OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 6727
11 OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową 9838
12 Organizacja Narodów Zjednoczonych 53919
13 Organizacje bezpieczeństwa amerykańskiego 9921
14 Pakt Andyjski - Andyjski Wspólny Rynek (AMC) 7037
15 Partnerstwo dla Pokoju 16847
16 Północnoatlantycka Rada Współpracy - NACC 7589
17 Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych 3840
18 Rada Europy 13148
19 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 8370
20 Relacje Unii Europejskiej z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) 8918
21 Szanghajska Organizacja Współpracy 10027
22 Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu - GATT, Światowa Organizacja Handlu - WTO: cele, struktura, kompetencje. 28288
23 UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 16254
24 Unia Afrykańska 14707
25 WHO - Światowa Organizacja Zdrowia 18306
26 Wspólnota Niepodległych Państw 13345
 

NewsletterWiadomość HTML?