Organizacje międzynarodowe

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Amnesty International 11791
2 APEC - Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku 14471
3 Funkcjonariusze organizacji pozarządowych 2419
4 Greenpeace 9304
5 Liga Państw Arabskich 16275
6 Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy 45521
7 NAFTA - Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 18622
8 NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 62667
9 Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej/Unii Afrykańskiej 13858
10 OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 6650
11 OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową 9735
12 Organizacja Narodów Zjednoczonych 53313
13 Organizacje bezpieczeństwa amerykańskiego 9830
14 Pakt Andyjski - Andyjski Wspólny Rynek (AMC) 6956
15 Partnerstwo dla Pokoju 16653
16 Północnoatlantycka Rada Współpracy - NACC 7451
17 Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych 3785
18 Rada Europy 12967
19 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 8279
20 Relacje Unii Europejskiej z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) 8812
21 Szanghajska Organizacja Współpracy 9876
22 Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu - GATT, Światowa Organizacja Handlu - WTO: cele, struktura, kompetencje. 27831
23 UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 16124
24 Unia Afrykańska 14560
25 WHO - Światowa Organizacja Zdrowia 18150
26 Wspólnota Niepodległych Państw 13279
 

NewsletterWiadomość HTML?