Organizacje międzynarodowe

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Amnesty International 10685
2 APEC - Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku 12882
3 Funkcjonariusze organizacji pozarządowych 2202
4 Greenpeace 8526
5 Liga Państw Arabskich 14664
6 Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy 40678
7 NAFTA - Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 17015
8 NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 56613
9 Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej/Unii Afrykańskiej 12556
10 OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 6204
11 OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową 8950
12 Organizacja Narodów Zjednoczonych 49361
13 Organizacje bezpieczeństwa amerykańskiego 8994
14 Pakt Andyjski - Andyjski Wspólny Rynek (AMC) 6470
15 Partnerstwo dla Pokoju 15326
16 Północnoatlantycka Rada Współpracy - NACC 6426
17 Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych 3374
18 Rada Europy 11841
19 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 6730
20 Relacje Unii Europejskiej z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) 8025
21 Szanghajska Organizacja Współpracy 9061
22 Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu - GATT, Światowa Organizacja Handlu - WTO: cele, struktura, kompetencje. 24834
23 UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 14730
24 Unia Afrykańska 13077
25 WHO - Światowa Organizacja Zdrowia 16953
26 Wspólnota Niepodległych Państw 12402
 

NewsletterWiadomość HTML?