Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Unia Europejska w procesie zmian. Wybrane problemy pod redakcją Cezarego Tomasza Szyjko PDF Print Email
Publikacje
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Unia Europejska w procesie zmianW intencji Autorów książka ma nie tylko informować, lecz także inspirować do dyskusji na temat dominujących we współczesnej Europie problemów, różnic i podobieństw w ich rozwiązywaniu. Powinna także skłonić Czytelników do refleksji na temat przyszłości Unii Europejskiej w świetle obecnego kryzysu oraz zastanowienia się nad prognozami związanymi z dalszymi konsekwencjami recesji, z przemianami w strukturze etniczno-narodowej krajów europejskich, z obecnością w Europie coraz bardziej licznej grupy muzułmanów. Przedmiotem dyskusji mogą być także kwestie związane z religijnością Europejczyków oraz patologie towarzyszące otwartości granic i poszukiwaniu lepszych warunków życia.

Autorami opracowania są przedstawiciele różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą: Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Instytutu Polityki Europejskiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu Politologii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlach, a także Instytutu Stosunków Międzynarodowych z Uniwersytetu Katarskiego w Doha, co pozwoliło nadać mu charakter interdyscyplinarny. Jest to jedna z nielicznych na rynku publikacji nie ograniczających się do analizy procesu integracji europejskiej, ale omawiająca także zmiany społeczne, kulturowe i gospodarcze we współczesnej Europie.

Biorąc pod uwagę potrzeby związane z kształceniem studentów na kierunku Europeistyka i Stosunki Międzynarodowe, Autorzy publikacji oferują różne formy refleksji humanistycznej o współczesnej Europie w kontekście zmian globalizacyjnych.

Warszawa 2013

Zobacz więcej

Przeczytaj książkę.