Oblicza Europy 2013

Oblicza Europy 2013Oblicza Europy 2013Dr Cezary Tomasz Szyjko (red.), Oblicza Europy 2013. Wybrane zagadnienia w perspektywie politologicznej i edukacyjno-społecznej, Warszawa 2013.

Tom „Oblicza Europy…” jest próbą interpretacji obecnego kryzysu rozgrywającego się w Europie, a równocześnie formułuje możliwe odpowiedzi na pytanie, jak będą kształtowały się losy Unii Europejskiej po przezwyciężeniu tego kryzysu.

Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, doskonale wpisuje się zatem w problematykę i klimat jakże aktualnej debaty odnoszącej się do bezprecedensowych wyzwań, przed którymi stanęła obecnie Europa – w procesie swojego rozwoju. Autorzy inicjują debatę, prowokując do myślenia i stawiając istotne pytania o to, co ważne dla przyszłości nas i Europy. Przedkładana publikacja daje możliwość szerszego udostępnienia poruszanych wątków i włączenia w obieg refleksji wielu środowisk naukowo-analitycznych.

Obecnie tocząca się dyskusja nie ogranicza się do kwestii stanu dzisiejszego, szansy jaką Polska wykorzystuje od momentu wejścia do Unii Europejskiej. Wyzwaniem dla Polski jest obecnie przyszły budżet unijny i perspektywy dla polityki spójności po 2013 roku. Już teraz widzimy, że debata o przyszłości finansowej Unii jest trudna w obliczu kryzysu światowej gospodarki.  Polski Rząd z optymizmem myśli o uzgodnieniach dotyczących Wieloletnich Ram Finansowych, które powinny zapaść jeszcze w lutym bieżącego roku z udziałem wszystkich państw Unii Europejskiej. Polska powinna mieć świadomość, że kreuj ąc przyszłą politykę będziemy odchodzić od wspierania tylko najbiedniejszych członków Unii Europejskiej na rzecz polityki rozwojowej adresowanej do wszystkich państw wspólnoty.

Głównym celem rozpoczętej właśnie irlandzkiej prezydencji w UE są działania służące ustabilizowaniu zmagającej się z kryzysem zadłużenia UE, wzrostowi gospodarczemu oraz wzrostowi zatrudnienia, szczególnie walce z bezrobociem wśród młodzieży w krajach UE. Irlandia chce kontynuować prace nad propozycją KE, by każdy kraj członkowski zagwarantował zajęcie młodym ludziom, którzy stracili pracę lub ukończyli szkołę. Jednym z priorytetów jest też postęp w tworzeniu tzw. unii bankowej. Po porozumieniu politycznym ministrów finansów w grudniu ws. wspólnego nadzoru nad bankami w strefie euro, Dublin poprowadzi negocjacje w tej sprawie z PE, licząc na szybkie wejście w życie nadzoru, co umożliwi bezpośrednie rekapitalizowanie banków w eurolandzie. Następnym etapem unii bankowej ma być wspólny system upadłości banków.

Zobacz więcej.

Przeczytaj książkę.

Komentarze   

 
#21 Katarzyna L. 2013-03-08 12:04
Prawa człowieka mają charakter powszechny, przysługują wszystkim ludziom na świecie. Bez wątpienia najważniejszym prawem które posiada człowiek jest prawo do życia. Równie ważne są prawo do wolności słowa i własności.
Cytować
 
 
#22 Nina G. 2013-03-08 12:17
Prawo do życia,
Zakaz dyskryminacji,
Wolność słowa i wyznania.
Cytować
 
 
#23 Anita Sz. 2013-03-10 11:39
1. Prawo do życia.
2. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego.
3. Prawo do wolności słowa i wyznania.
Cytować
 
 
#24 Agata G. 2013-03-10 14:08
Jednym z ważniejszych praw czlowieka są:
- prawo do życia
- prawo do wolności słowa i wynania
- rzetelnego sadu
Cytować
 
 
#25 Milena B. 2013-03-10 15:35
prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania,
ochrony życia i zdrowia,
równość wobec prawa.
Moim zdaniem te prawa są najważniejsze ponieważ każdy powinien mieć prawo to wyrażania swojego zdania na dany temat niezależnie od tego czy ktoś myśli inaczej i nie zgadza się z tym co np myślę ja , podobnie jest z tym, że każdy jest równy wobec prawa, nikt nie ma jak gdyby wyższości ponad prawem, ochrona życia i zdrowia też jest ważna do funkcjonowania w społeczeństwie , ostatnio słyszy się że jednak, że nie mamy zapewnionej tej ochrony .
Cytować
 
 
#26 Bernard Wardziński 2013-03-10 19:17
Ad 1 Prawo do życia. Prawo to jest prawem pierwszym i nadrzędnym dla ludzi.Zostało zapisane w dokumentach międzynarodowyc h takich jak Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
Ad 2 Prawo do godności Każdy Człowiek zasługuje na szacunek bez względu na narodowość,kolo r skóry ,wyznanie i orientacje seksualną.
Ad 3 Integracja osób niepełnosprawny ch Osoby niepełnosprawne umysłowo lub fizycznie mają pełne prawo do uczestnictwa w życiu społecznym (nauka,praca kultura) w takim samym stopniu jak zdrowi.
Cytować
 
 
#27 Kasia Ł. 2013-03-10 20:45
Prawa człowieka są specjalnym rodzajem praw - każda jednostka posiada je wyłącznie z tytułu swojej ludzkiej godności. Według mnie najważniejszym prawem jest prawo do życia, wolność sumienia i wyznania oraz zakaz tortur.
Cytować
 
 
#28 Katarzyna S. 2013-03-10 21:25
Prawa człowieka są podstawowymi prawami, które przysługują każdemu człowiekowi, niezależnie od jego pochodzenia, koloru skóry, narodowości, płci, religii czy wyznawanych poglądów. Z samego faktu bycia człowiekiem niezależnie od władzy państwowej każdej jednostce ludzkiej przysługują prawa wypływające z idei przyrodzonej godności, swobody działania, równości ludzi, braterskiej solidarności i sprawiedliwości.
Według mnie najważniejszymi prawami z kategorii praw człowieka są:
1.Prawo do życia-nakłada obowiązek troski o każde życie osoby ludzkiej -od urodzenia do naturalnej śmierci i zakazuje umyślnego pozbawiania życia.
2.Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego-każd a istota ludzka podlega ochronie nawet podczas konfliktów zbrojnych , a przemoc państwowa powinna być zminimalizowana do absolutnej konieczności.
3. Prawo do godności- każda osoba zasługuje na szacunek bez względu na kolor skóry, narodowość, płeć czy wyznanie, a godność każdego z nas nigdy nie powinna być naruszona.
Cytować
 
 
#29 Małgorzta P 2013-03-11 15:26
Wolność myśli, sumienia i religii
Prawo do nauki
należyte i sprawiedliwe warunki pracy.
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

NewsletterWiadomość HTML?

Polecane

Serwis informacyjno-społecznościowy dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. www.informacje.co.uk to baza bezpłatnych ogłoszeń drobnych, bieżące informacje z Polski, z Wielkiej Brytanii i całego świata. Zawiera również serwisy tematyczne: Kościół, Po Pracy, Forum, Blog.

Logowanie

Najnowsze posty

  • Brak postów do publikacji.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych i w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Ustawienia cookies mogą być kontrolowane za pomocą przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information