Oblicza Europy 2013 Print
Publikacje
DATE_FORMAT_LC2

Oblicza Europy 2013Dr Cezary Tomasz Szyjko (red.), Oblicza Europy 2013. Wybrane zagadnienia w perspektywie politologicznej i edukacyjno-społecznej, Warszawa 2013.

Tom „Oblicza Europy…” jest próbą interpretacji obecnego kryzysu rozgrywającego się w Europie, a równocześnie formułuje możliwe odpowiedzi na pytanie, jak będą kształtowały się losy Unii Europejskiej po przezwyciężeniu tego kryzysu.

Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, doskonale wpisuje się zatem w problematykę i klimat jakże aktualnej debaty odnoszącej się do bezprecedensowych wyzwań, przed którymi stanęła obecnie Europa – w procesie swojego rozwoju. Autorzy inicjują debatę, prowokując do myślenia i stawiając istotne pytania o to, co ważne dla przyszłości nas i Europy. Przedkładana publikacja daje możliwość szerszego udostępnienia poruszanych wątków i włączenia w obieg refleksji wielu środowisk naukowo-analitycznych.

Obecnie tocząca się dyskusja nie ogranicza się do kwestii stanu dzisiejszego, szansy jaką Polska wykorzystuje od momentu wejścia do Unii Europejskiej. Wyzwaniem dla Polski jest obecnie przyszły budżet unijny i perspektywy dla polityki spójności po 2013 roku. Już teraz widzimy, że debata o przyszłości finansowej Unii jest trudna w obliczu kryzysu światowej gospodarki.  Polski Rząd z optymizmem myśli o uzgodnieniach dotyczących Wieloletnich Ram Finansowych, które powinny zapaść jeszcze w lutym bieżącego roku z udziałem wszystkich państw Unii Europejskiej. Polska powinna mieć świadomość, że kreuj ąc przyszłą politykę będziemy odchodzić od wspierania tylko najbiedniejszych członków Unii Europejskiej na rzecz polityki rozwojowej adresowanej do wszystkich państw wspólnoty.

Głównym celem rozpoczętej właśnie irlandzkiej prezydencji w UE są działania służące ustabilizowaniu zmagającej się z kryzysem zadłużenia UE, wzrostowi gospodarczemu oraz wzrostowi zatrudnienia, szczególnie walce z bezrobociem wśród młodzieży w krajach UE. Irlandia chce kontynuować prace nad propozycją KE, by każdy kraj członkowski zagwarantował zajęcie młodym ludziom, którzy stracili pracę lub ukończyli szkołę. Jednym z priorytetów jest też postęp w tworzeniu tzw. unii bankowej. Po porozumieniu politycznym ministrów finansów w grudniu ws. wspólnego nadzoru nad bankami w strefie euro, Dublin poprowadzi negocjacje w tej sprawie z PE, licząc na szybkie wejście w życie nadzoru, co umożliwi bezpośrednie rekapitalizowanie banków w eurolandzie. Następnym etapem unii bankowej ma być wspólny system upadłości banków.

Zobacz więcej.

Przeczytaj książkę.