Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

"Stary kontynent – nowe wyzwania. Dylematy Europy w globalnej polityce i gospodarce" pod red. Cezarego T. Szyjko PDF Print Email
Publikacje
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Stary kontynent - nowe wyzwaniaAutorzy niniejszej książki postawili sobie ambitny cel zdiagnozowania dylematów Europy na początku XXI wieku oraz zaprezentowania wybranych zagadnień dotyczących uwarunkowań rozwoju gospodarek i społeczeństw krajów Unii Europejskiej oraz całego ugrupowania w kontekście wyzwań, jakie stwarza globalna konkurencja.

W prezentowanej książce Czytelnik spotka wnikliwe i inspirujące spojrzenia na różnorodne zjawiska geopolityczne charakteryzujące pozycję Europy, a zwłaszcza Unii Europejskiej, we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz ich oceny. Praca porusza ważne problemy makroekonomiczne, do których należą: zmiany w gospodarce światowej i ich skutki dla gospodarek krajów Unii Europejskiej; konsekwencje integracji społeczno-polityczno-ekonomicznej Europy, potrzeba gruntownej reformy systemów społeczno-ekonomicznych krajów Europy ze szczególnym uwzględnieniem systemów zdrowia publicznego i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego; stan i perspektywy wdrażania strategii rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz uwarunkowania prawne i ekonomiczne osiągnięcia założeń zrównoważonego rozwoju, głównie w obszarach ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego.

W książce podjęte zostały także ważne kwestie edukacyjno-oświatowe dotyczące kształcenia młodzieży i działań mających na celu wzrost poziomu profesjonalnego przygotowania na europejskim rynku pracy. Zachęcając do lektury książki, wyrażamy przekonanie, iż w jej treści Czytelnik znajdzie wiele wartościowych przemyśleń i wniosków.

Przeczytaj książkę