Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) PDF Print Email
A

Afrykański Bank Rozwoju (African Development Bank, AfDB) jest międzynarodową organizacją finansową mającą swą siedzibę w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej). Powstała ona dzięki zabiegom Komisji Gospodarczej ONZ ds. Afryki i Organizacji Jedności Afrykańskiej (obecnie UA), w celu finansowania narodowych i ponadnarodowych projektów inwestycyjnych, związanych m.in. z poszukiwaniami bogactw naturalnych, rozwojem transportu, przemysłu, budownictwa, handlu i rolnictwa oraz wdrażaniem postępu technicznego, a także poprzez finansowanie szerokiego zakresu projektów i programów.

Formalnie organizację tę powołano w sierpniu 1963 roku na konferencji ministrów finansów państw afrykańskich w Chartumie. Faktyczną działalność rozpoczęła w lipcu 1966 roku. Obecnie zrzesza 53 kraje afrykańskie określane mianem RMC (ang. regional member countries RMCs) i 24 państwa z innych kontynentów (Ameryka, Azja, i Europa) zwane inaczej: non-RMC (ang. non-regional member countries).

Od czasu gdy rozpoczęto działania na kontynencie w latach sześćdziesiątych, Grupa Afrykańskiego Banku Rozwoju była zaangażowana do wielu projektów dotyczących rozwoju kontynentu. Bank przekazał olbrzymie sumy dla kontynentu, by osiągał stałe poziomy ekonomicznego rozwoju.

Struktura Afrykańskiego Banku Rozwoju składa się z Rady Gubernatorów, Rady Dyrektorów, Prezesa i pięciu jego zastępców.

AfDB jest wspierany przez kraje Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone; Z Afrykańskim Bankiem Rozwoju stowarzyszonych jest kilka instytucji regulujących przepływy kapitałów, takich jak Afrykański Fundusz Rozwoju, Międzynarodowe Stowarzyszenie Finansowe ds.Inwestycji i Rozwoju Afryki (SIFIDA) czy Afrykańska Korporacja Ubezpieczeń.