Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Akulturacja PDF Print Email
A

Akulturacja oznacza przyjmowanie przez jednostkę lub grupę społeczną kultury (lub któregoś z jej elementów) innej grupy społecznej (np. akulturacja językowa). Wielka encyklopedia powszechna PWN ujmuje zjawisko akulturacji jako proces zmian kulturowych zachodzących w czasie kontaktów społeczeństw o różnych tradycjach kulturowych, a także jako skutki tych zmian. Zmiany, które zachodzą we wzorach kultury, powinny być traktowane jako proces ciągłej interakcji (wymiany) pomiędzy różnymi grupami kulturowymi, prowadzący do wzajemnego wzbogacania, a nie jak zwykłe przejęcie elementów jednej kultury przez drugą.

Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003.