Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Afrykanizacja PDF Print Email
A

Afrykanizacja to destrukcyjne procesy społeczne, przejawiające się w konfliktach etnicznych, religijnych, kulturowych, które zachodzą w wielu krajach rozwijających się. Podstawę dla rozwoju tych procesów (charakterystycznych głównie dla kontynentu afrykańskiego) stanowi określony zespół warunków terytorialno-politycznych i społeczno - gospodarczych ukształtowanych najczęściej w okresie kolonialnym.

Afrykanizacja jest efektem powstania wielu państw, których kształt przestrzenny nie jest adekwatny do zróżnicowania etnicznego, religijnego lub też językowego danego terytorium. Taka sytuacja jest źródłem potencjalnych konfliktów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Bardzo negatywnie rzutuje to na rozwój społeczno-gospodarczy.

Przykładem państw, gdzie zachodzą procesy afrykanizacji, są byłe kolonie francuskie. W latach 50-tych i 60-tych uzyskały one niepodległość. Wcześniej, w okresie zależności od Francji, wymiana handlowa, kulturowa itp. między tymi terytoriami odbywała się swobodnie. Po uzyskaniu pełnej suwerenności i niezależności granice między nowo powstałymi państwami stały się trudnymi do pokonania barierami społeczno-gospodarczymi. W wyniku tego dochodzi do konfliktów na tle etnicznym, religijnym, terytorialnym itp. Paradoksalnie napięcia polityczne i trudności gospodarcze państw doprowadzają w wielu przypadkach do ich ponownego uzależnienia od byłych metropolii kolonialnych.

Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003.