Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Afrykanerzy PDF Print Email
A

Afrykanerzy to osoby pochodzenia europejskiego zamieszkujące terytorium RPA. Europejczycy zaczęli napływać do południowej Afryki około 350 lat temu i dzisiaj stanowią aż 57% ludności tego RPA. Afrykanerzy (Burowie), pod wpływem działań administracji brytyjskiej, masowo migrowali w XIX wieku na północ, zasiedlając dzisiejsze prowincje Natal, Orania (Oranje) i Transwaal, które w owym czasie były jeszcze dość słabo zaludnione. Zatem Afrykanerzy stanowią rdzenną ludność na dużych obszarach RPA.

Poza Afrykanerami RPA zamieszkują jeszcze inne narodowości i plemiona

Większość czarnej ludności to Murzyni plemion Bantu, którzy nadciągnęli na obszar dzisiejszego kraju z północy. Narody Bantu stanowią ogromną część ludności RPA (jest to największa grupa etniczna) pochodzenia nieeuropejskiego. Zachęcone wyższymi dochodami i lepszymi perspektywami życia osiedliły się na terytorium dzisiejszej RPA w XVIII i XIX wieku.

Wśród mieszkańców znaczną grupę stanowią także potomkowie emigrantów z Indii Brytyjskich, którzy przybyli tutaj w XIX i pierwszej połowie XX wieku. W tym czasie na terytorium RPA osiedliły się także mniejsze, ale dość liczne, grupy Chińczyków i Japończyków.

Rdzenna ludność czarna - Buszmeni i Hotentoci - stanowi mniejszość i zamieszkuje w pustynnych, północno-zachodnich i północno-wschodnich regionach kraju. Ludy te, w porównaniu z przybywającymi Europejczykami, ale także w stosunku do plemion Bantu, znajdowały się na znacznie niższym poziomie rozwoju. Według antropologów stanowią one wśród Murzynów odrębną subrasę.

Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003.