Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Adaptacja, adaptacja społeczna PDF Print Email
A

Adaptacja - przystosowanie (od łac. adaptatio), określa "zachowanie przystosowawcze organizmu", a także dostosowanie własnego postępowania jednostki do pozytywnych elementów środowiska. Z terminem adaptacja naturalna wiążą się zazwyczaj dwa znaczenia - biologiczne i społeczne. Przystosowanie biologiczne związane jest ściśle z ewolucją gatunkową człowieka, podczas której kształtowały się mechanizmy adaptacyjne powodowane zmianą warunków geograficznych - terenowych i klimatycznych, czyli naturalnych warunków przyrodniczych. Oznacza też zachowanie przystosowawcze organizmu w stosunku do zmian zachodzących w otaczającym środowisku naturalnym, przyrodniczym lub ewentualną zmianę budowy ciała, która ma ścisły związek z przyzwyczajeniami, sposobem wiania się, wysiłkiem fizycznym i umysłowym.

Adaptacja społeczna - przystosowanie lub proces przystosowania się jednostki bądź grupy do określonych warunków naturalnego i rzeczywistego działania społecznego. Spełnia w procesie ogólnego przystosowania się człowieka do warunków życia bardzo ważną rolę, gdyż u człowieka jako istoty społecznej liczą się mocno takie formy odbicia rzeczywistości społecznej, jak: doświadczenie gatunku ludzkiego, doświadczenie poznawcze wynikające z nabytej wiedzy, doświadczeń własnych, innych osób i rozwoju nauki. W ujęciu psychologicznym, adaptacja społeczna oznacza proces lub rezultat procesu, jakiemu podlega psychika człowieka w dążeniu do osiągania stanu równowagi między potrzebami psychicznymi, świadomością a wymaganiami otoczenia Społecznego.