Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

ASEAN - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej PDF Print Email
A

ASEAN (ang. Associalwn of South East Asian Nations), Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Organizacja polityczno-gospodarcza powołana 8 sierpnia 1967 w Bangkoku. W jej skład wchodzą: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, od stycznia 1984 Brunei i od lipca 1995 Wietnam. Celem jest popieranie współpracy gospodarczej i kulturalnej między członkami, ustanowienie w regionie Azji Południowo-Wschodniej strefy pokoju, wolności i neutralności. Struktura: najwyższym organem ASEAN są zwoływane w razie potrzeby konferencje przywódców państw, na których podejmuje się najważniejsze decyzje i ustala kierunek działania. Za bezpośrednie kierowanie organizacją i nadzorowanie prac stałych struktur administracyjnych odpowiada Konferencja Ministrów, składająca się z ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich. Zbiera się raz w roku. Między jej sesjami działa Stały Komitet złożony z upełnomocnionych przedstawicieli krajów członkowskich. Ponadto funkcjonują komitety wyspecjalizowane ds.: handlu i przemysłu, żywności, cywilnego transportu lotniczego i żeglugi, nauki i technologii, komunikacji, środków masowego przekazu, nauki, finansów, kultury. Istnieje też stały Sekretariat z siedzibą w Dżakarcie (Indonezja), zajmujący sic sprawami administracyjnymi i koordynujący pracę poszczególnych agend. ASEAN próbuje wykorzystywać modele współpracy wypracowane przez Wspólnoty Europejskie. Od 1 stycznia 1993 zapoczątkowano proces przekształcania ASEAN w strefę wolnego handlu.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.