Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Alber Camus PDF Print Email
A

Albet Camus, urodzony w 1913 roku w rodzinie algierskiego Francuza, z powodu nękającej go gruźlicy nie miał szans na karierę wykładowcy filozofii, natomiast aż do przedwczesnej śmierci w roku 1960 dawał się poznać jako pisarz, dramaturg i dziennikarz.

Podstawowe znaczenie miało dla niego doświadczenie absurdalności ludzkiej kondycji: tego, iż ani gorące pragnienie świata sprawiedliwego i w racjonalny sposób przejrzystego, ani tęsknota za szczęściem nie mogą zostać zaspokojone. Stawiał następujące pytania: czy wobec takiej kondycji jako podstawy egzystencji jest możliwe życie godne człowieka i jak można ujawnić zawodność tych rozwiązań pozornych, które się nasuwają (Le mythe de Sisyphe , 1942; L'homme révolté , 1951). Wyjściem z sytuacji negatywnej nie jest bynajmniej samobójstwo - ani fizyczne, bo nie przezwycięża ono absurdalności, a jedynie odbiera jej podstawę istnienia, ani też intelektualne, polegające na pogodzeniu się człowieka z przemożną potęgą irracjonalności lub na pocieszaniu się tym, że kiedyś zapanuje harmonia. Samopodporządkowanie człowieka jest równoznaczne z utratą godności; natomiast pocieszanie siebie skłania (gdy ma związek z religią) do biernej akceptacji skandalicznych zjawisk lub usprawiedliwia (gdy ma związek z marksizmem) wszelkie formy ucisku. Podporządkowanie się i szukanie pociechy sugerują istnienie jakiejś prawomocnej potęgi, którą człowiek powinien respektować. Dla Camusa człowiek jest istotą samotną i zdaną tylko na siebie. Choćby Bóg istniał, nie należy się po Nim spodziewać zniesienia absurdalności, skoro pozwala On na to, by dręczono małe dzieci. Przypisana Bogu bezsilność jest też cechą wszelkich form boskości zastępczej (narodu, jego dziejów itd.).

Pozostaje przyroda, w której człowiek się zadomowił, ale której jest on w gruncie rzeczy obojętny, i pozostaje międzyludzkie partnerstwo. Nade wszystko pozostaje sama wolność, pozwalająca na to, by człowiek zawłaszczał swą zawsze niedopełnioną, krótką egzystencję jako coś wspaniałego, z jednej strony nieustannie protestując przeciwko jej absurdalności, z drugiej zaś wzbraniając się wciąż przed rezygnacją z możliwego życia w wolności, życia przyjemnego, ale wypełnionego walką o większą sprawiedliwość, na rzecz marzenia o ideale.

Oddziaływanie przemyśleń Camusa jest po dziś dzień bardzo silne, zwłaszcza dzięki jego powieściom (L'Etranger, La Peste , La Chute) i sztukom teatralnym (Caligula, L'État de siege itd.). Swoją refleksją - nie wolną od pewnych niekonsekwencji, ale opartą na życiowym doświadczeniu - kontynuuje Camus tradycję zapoczątkowaną przez dawniejszych francuskich moralistów, a zarazem sam stawia siebie obok Nietzschego.

Źródło: E. Coreth, P. Eblen, G. Haeffner, F. Ricken, Filozofia XX wieku, Kęty 2004.