Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Blokada pokojowa PDF Print Email
B

Blokada pokojowa to zespół przedsięwzięć mający na celu odizolowanie jakiegoś państwa (terytorium, sił zbrojnych) i zmuszenie do ustępstw (terytorialnych, politycznych, ekonomicznych) lub do kapitulacji. Blokada pokojowa jest sprzeczna z zasadami prawa międzynarodowego i może być uznana za akt agresji.