Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Bliska zagranica PDF Print Email
B

Bliska zagranica jest określeniem używanym przez rosyjskich polityków i publicystów wobec państw wchodzących niegdyś w skład Imperium Rosyjskiego i Związku Radzieckiego, uważanych przez nich za należące do rosyjskiej strefy wpływów.

Określenie to bywało również stosowane wobec krajów należących dawniej do Rady Wzajmenej Pomocy Gospodarczej i Układu Warszawskiego (w tym Polski), obecnie jednak używane jest głównie w stosunku do byłych republik radzieckich, będących obecnie członkami międzynarodowych organizacji powiązanych z Rosją (WNP, ZBiR).