Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

BAAS - Socjalistyczna Partia Odrodzenia Arabskiego PDF Print Email
B

BAAS - Socjalistyczna Partia Odrodzenia Arabskiego - arabski ruch niepodległościowy o charakterze społeczno-politycznym. Został założony w 1940w Syrii. Jego hasła naczelne: "Jedność, Wolność, Socjalizm". Rozprzestrzenił się na inne kraje arabskie - Irak, Egipt, Jordania, Libia. "Al-Baas" głosi hasło jedności świata arabskiego. Główne wpływy posiada w Syrii, gdzie od 1963 znajduje się u władzy, oraz w Iraku. Stanowi w tych krajach poważną siłę polityczną. Jednak wpływ na ludność jest bardzo ograniczony. Cała "arabska ojczyzna" jest podzielona na "regiony" (państwa). Stąd istnieją kierownictwo narodowe (arabskie) i kierownictwa regionalne. Mimo dążenia do jedności występują rozłamy i podziały. Okresowo Basiści współdziałali z komunistami w swoich krajach. BAAS stale popierał wyzwolenie Palestyny z bronią w ręku. BAAS kieruje się Islamem określanym jako postępowy, gdyż był rewolucją skierowaną przeciwko nierówności Arabów. Islam jest traktowany jako pewien etap w rewolucji arabskiej. Początkowy internacjonalizm w hasłach i działaniu BAAS uległ rozmyciu, gdyż hasło jedności Arabów jako jednego narodu napotkało na narastanie nacjonalistycznych interesów narodowych każdego państwa arabskiego. Na tym tle istnieją poważne sprzeczności pomiędzy Basistami Syrii i Iraku. Między tymi dwoma sąsiednimi krajami brak bliższych stosunków sąsiedzkich. Z trzech głównych haseł żadne nie zostało zrealizowane. Jedność świata arabskiego jest nadal w sferze postulatu a nie rzeczywistości. Sprawa wolności również jest odległa od tej, jaka występuje w państwach demokratycznych. Wolność zrealizowano tylko w sferze niepodległości państw. Socjalizm pozostał w sferze idei rozumianej inaczej niż w państwach realnego socjalizmu. Obecnie działalność BAAS jest ograniczona, ruch wytracił swój dynamizm.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.