Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

CELAD PDF Print Email
C

Komitet ds. Zwalczania Narkotyków (CELAD - Comite Europeen de Lutte Anti-Drogue) to organ działający od 1989 roku w ramach Unii Europejskiej. Zajmuje się on obserwacją europejskiego rynku narkotykowego i opracowuje strategie walki z przemytem i dystrybucją narkotyków. Na mocy Traktatu z Maastricht od 1993 r. CELAD razem z TREVI wchodzi w skład grupy ds. współpracy policyjnej i celnej działającej w ramach Komitetu K4.