Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

COST PDF Print Email
C

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology, COST) jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

Istotą programu COST nie jest finansowanie własnych programów badawczych, lecz ułatwianie współpracy zespołów badawczych z różnych krajów pracujących w podobnych dziedzinach, poprzez finansowanie wymiany, spotkań, konferencji, publikacji. Istotną cechą programu jest jego elastyczność: nie są narzucone dziedziny współpracy, ale ośrodki badawcze same zgłaszają propozycje nowych akcji programu COST. Wystarczy zgłoszenie do danej akcji pięciu krajów członkowskich, by mogła ona zostać uruchomiona.

Zakres tematyki badawczej znajdującej się w zainteresowaniu programu został podzielony na dziewięć dziedzin:

  1. Żywność i agrokultura.
  2. Biomedycynabiologia molekularna
  3. Las i jego produkty.
  4. Materiały fizyczne i nanonauki.
  5. Chemia, nauki i technologie molekularne.
  6. Informacja i technologie komunikacyjne.
  7. Nauki o Ziemi i zarządzanie środowiskiem.
  8. Transport i rozwój miast.
  9. Jednostki, społeczeństwa, kultura i zdrowie.