Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

COMESA PDF Print Email
C

Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południo­wej (Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA) powstał w 1994 r. na mocy Traktatu COMESA z 1993 r. i dąży do osiągnięcia etapu integracji gospodarczej, o którym mówi jego nazwa - wspólnego rynku. W 2000 r. tworzących go 9 krajów ustanowiło pierwszą w Afryce strefę wolnego handlu. Później dołączyły do nich jeszcze 4 kraje. Do COMESA należy zatem 13 państw (Burundi, Dżibuti, Egipt, Kenia, Komory, Libia, Madagaskar, Malawi, Mauri­tius, Ruanda, Sudan, Zambia i Zimbabwe). Siedzibą orga­nizacji jest Lusaka w Zambii. W 2006 r. została utworzona

Agencja Inwestycji Regionalnych mająca za zadanie imple­mentację projektów sprzyjających napływowi bezpośred­nich inwestycji zagranicznych na obszar Afryki Wschodniej i Południowej. W 2009 r. wprowadzono wspólną zewnętrzną taryfę celną. Państwa członkowskie mają 3 lata, aby się do niej dostosować.

Organami ugrupowania są: Władze COMESA, Rada Mi­nistrów, Sekretariat Generalny, Komitet Międzyrządowy, Komitety Techniczne, Komitet Konsultacyjny, Komitet Preze­sów Banków Centralnych oraz Trybunał Sprawiedliwości. Do wymiernych korzyści z integracji można zaliczyć duże postępy w liberalizacji handlu, które mogą służyć za przykład innym tego typu ugrupowaniom. Nie wpłynęło to jednak znacząco na zwiększenie wolumenu handlu intraregionalnego. Główną przeszkodą jest niski stopień komplementarności gospodarek krajów członkowskich.