COMESA

Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południo­wej (Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA) powstał w 1994 r. na mocy Traktatu COMESA z 1993 r. i dąży do osiągnięcia etapu integracji gospodarczej, o którym mówi jego nazwa - wspólnego rynku. W 2000 r. tworzących go 9 krajów ustanowiło pierwszą w Afryce strefę wolnego handlu. Później dołączyły do nich jeszcze 4 kraje. Do COMESA należy zatem 13 państw (Burundi, Dżibuti, Egipt, Kenia, Komory, Libia, Madagaskar, Malawi, Mauri­tius, Ruanda, Sudan, Zambia i Zimbabwe). Siedzibą orga­nizacji jest Lusaka w Zambii. W 2006 r. została utworzona

Agencja Inwestycji Regionalnych mająca za zadanie imple­mentację projektów sprzyjających napływowi bezpośred­nich inwestycji zagranicznych na obszar Afryki Wschodniej i Południowej. W 2009 r. wprowadzono wspólną zewnętrzną taryfę celną. Państwa członkowskie mają 3 lata, aby się do niej dostosować.

Organami ugrupowania są: Władze COMESA, Rada Mi­nistrów, Sekretariat Generalny, Komitet Międzyrządowy, Komitety Techniczne, Komitet Konsultacyjny, Komitet Preze­sów Banków Centralnych oraz Trybunał Sprawiedliwości. Do wymiernych korzyści z integracji można zaliczyć duże postępy w liberalizacji handlu, które mogą służyć za przykład innym tego typu ugrupowaniom. Nie wpłynęło to jednak znacząco na zwiększenie wolumenu handlu intraregionalnego. Główną przeszkodą jest niski stopień komplementarności gospodarek krajów członkowskich.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79