Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

CEPAL PDF Print Email
C

CEPAL (hiszp. Comision Economica para America Latina y el Cańbe), Komisja Ekonomiczna ONZ ds. Ameryki Łacińskiej. Jedna z czterech regionalnych komisji gospodarczych ONZ stworzona na mocy rezolucji z 5 marca 1948. Siedziba - Santiago (Chile). Celem jest koordynowanie polityki promowania regionalnego rozwoju gospodarczego. Komisja zbiera się co dwa lata. Główne zadanie tych spotkań to współpraca między rządami w celu analizy zagadnień ekonomicznych i formułowanie planów rozwojowych. Członkami CEPAL są: Antigua i Barbuda, Argentyna, Bahamy, Barbados, Belize, Boliwia, Kanada, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Dominika, Republika Dominikańska, Ekwador, Salwador, Francja, Grenada, Gwatemala, Gujana, Haiti, Honduras, Jamajka, Meksyk, Holandia, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Portugalia, St. Kitts-Nevis, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny, Hiszpania, Surinam, Trynidad-Tobago, Wielka Brytania, USA, Urugwaj, Wenezuela. Najwyższy organ CEPAL to Sesja Plenarna zbierająca się raz na dwa lata, w różnych krajach. Ustala ona ogólną politykę i zasady działania CEPAL. Powołała dwa stałe komitety: Komitet Współpracy Gospodarczej Ameryki Środkowej, z siedmioma podkomitetami, oraz Komisję Rozwoju Inicjatyw Przemysłowych. Stałym organem CEPAL jest Sekretariat z Sekretarzem Wykonawczym odpowiedzialnym za bieżącą pracę komisji. Personel Sekretariatu jest mianowany przez Sekretarza Generalnego ONZ. Sekretariat obsługuje CEPAL, prowadzi prace badawcze, zbiera i opracowuje dane dotyczące rozwoju gospodarczego regionu oraz wypełnia zadania zlecone przez organy CEPAL. Z inicjatywy CEPAL w 1962 utworzono Instytut Planowania Gospodarczego i Społecznego Ameryki Łacińskiej, który działa jako organ autonomiczny i zajmuje się kształceniem specjalistów z dziedziny planowania rozwoju gospodarczego regionu, wykonuje funkcje doradcze na żądanie państw członkowskich. CEPAL skupia obecnie swą działalność na integracji gospodarczej Ameryki Łacińskiej. CEPAL w swej działalności podlega Radzie Gospodarczo-Społecznej ONZ. Współ-pracuje z innymi regionalnymi komisjami gospodarczymi ONZ, organizacjami wyspecjalizowanymi, międzypaństwowymi. Finansowana jest z budżetu ONZ. Języki oficjalne: angielski, francuski, hiszpański i portugalski.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.