Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Casus belli PDF Print Email
C

Casus belli (łac. casus - przypadek, helium - wojna), termin oznaczający na gruncie tradycyjnego prawa międzynarodowego, sytuację dającą powód do wypowiedzenia wojny. W wyniku ewolucji prawa międzynarodowego doszło do ograniczenia, a następnie do całkowitego zakazu wojny jako środka regulowania sporów międzynarodowych. W rezultacie nielegalne stały się wszelkie powody decyzji o rozpoczęciu wojny, z wyjątkiem samoobrony indywidualnej lub zbiorowej w odpowiedzi na agresję.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.