Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

CARICOM - Wspólnota Karaibska PDF Print Email
C

CARICOM, Wspólnota Karaibska (Caribbean Community) - ekonomiczne i polityczne ugrupowanie zrzeszające 13 byłych kolonii brytyjskich (Anguilla, Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Dominika, Grenada, Gujana, Jamajka, Montserrat, St. Vincent, St. Christopher-Navis, St. Lucia, Trynidad i Tobago). Status członków obserwatorów mają Dominikana, Surinam, Haiti. Założona w październiku 1972 (działa od 1973) na mocy Traktatu z Chaguaramas jako rozszerzona sukcesorka CARIFTA Siedziba: Georgetown (Gujana). Głównym celem organizacji jest doprowadzenie do pełnej integracji gospodarczej regionu poprzez etapowe znoszenie barier celnych, formułowanie wspólnej polityki wobec inwestorów zagranicznych, łagodzenie rosnących dysproporcji społecznych. Najpoważniejszymi przeszkodami na drodze do realizacji tych celów były m.in. silne ekonomiczne i polityczne oddziaływania państw europejskich, które w przeszłości na długo zdominowały ten obszar. Główne organy CARICOM to Karaibski Bank Rozwoju (założony w 1972), Rada Żeglugi i Karaibskie Towarzystwo Inwestycyjne. Wysiłki na rzecz jedności politycznej poczyniły niewielki postęp od czasu niepowodzenia Federacji Indii Zachodnich (1958- 1962) wbrew często powtarzanym przez przywódców państw członkowskich deklaracjom intencji. Mimo ponad 20 lat współpracy wymiana towarowa między państwami członkowskimi nie przekracza 10% wartości całego obrotu handlowego tych krajów. Jest to rezultat konkurencyjnego charakteru gospodarek państw CARICOM, które w efekcie mają zbliżoną ofertę handlową i nie mogą się uzupełniać. Podobieństwo gospodarek, wynikające z uwarunkowań historycznych i geograficznych sprawia, że członkowie CARICOM mają silniejsze związki handlowe z państwami spoza regionu, głównie z USA i krajami Wspólnoty Europejskiej. Zacieśnia się też współpraca Współ noty z innymi blokami gospodarczymi Ameryki Łacińskiej: Grupą Trzech (Kolumbia, Meksyk, Wenezuela) i skupiającej wszystkie państwa Basenu Morza Karaibskiego. Konferencja przygotowawcza odbyła się w Port of Spain w październiku 1993. Miała za zadanie zacieśnić związki gospodarcze i integrację polityczną między Kolumbią, Wenezuelą, Meksykiem, Surinamem a resztą krajów kiego podpisały dokument powołujący do życia Wspólnotę Państw Karaibskich (Asociación de Estados del Caribe). Wspólnota posiada międzynarodową osobowość prawną. Języki oficjalne: angielski, hiszpański, francuski.

Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998.